GDPR – en grundutbildning

Gör en digital grundutbildning för att lära dig om vad dataskyddsförordningen (GDPR) innebär för dig som förtroendevald i en branschförening.

Utbildningen tar 30-60 minuter och när du är klar kommer du att:

  • Känna till grundläggande definitioner och nyckelbegrepp.
  • Veta i vilka situationer och på vilket sätt det är tillåtet att behandla personuppgifter.
  • Förstå hur du på ett tryggt och effektivt sätt tillgodoser enskilda individers rättigheter och förfrågningar.

Den här utbildningen ger dig generell kunskap om hur den nya lagstiftningen fungerar. Eftersom den är så allmän och grundläggande, är det viktigt att komma ihåg att den inte på något sätt beskriver specifikt hur vi på Ledarna arbetar med detta.

GDPR – en grundutbildning

Du startar utbildningen genom att klicka på knappen och logga in. Utbildningen tar 30-60 minuter att genomföra.