Medlemslista = personuppgifter

Efter 25 maj, då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft, kan du precis som tidigare hämta en medlemslista på ledarna.se. Var uppmärksam på de instruktioner du får i samband med att du hämtar listan.

Grundregeln i dataskyddsförordningen är att inte hantera personuppgifter som man inte behöver och aldrig hantera personuppgifter längre än absolut nödvändigt. Tänk på att uppgift om fackligt medlemskap är en känslig personuppgift.

Tänk också på att du inte får lämna ut listan utan att du bara hämtar den för att kunna utföra ditt uppdrag som företrädare eller förtroendevald i en branschförening. Det betyder alltså att du i samband med att du hämtar en lista behöver ta ställning till vilka gamla uppgifter du ska radera.

Med anledning av de nya reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) gäller följande när du hämtar en medlemslista:

  • Listan är endast för eget bruk. Den får inte lämnas vidare till arbetsgivaren eller någon annan. När du avslutar ditt uppdrag ska eventuella medlemslistor du har raderas.
  • Du är skyldig att förvara och hantera listan på ett säkert sätt. Spara bara de uppgifter som verkligen behövs och spara dem inte längre än nödvändigt.
  • Listan ska slängas när uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Är du företrädare är medlemslistorna till för att du som är företrädare ska veta vilka medlemmar du företräder och ha rätt uppgifter om dessa. Du får endast information om de medlemmar du har mandat att företräda och listan innehåller endast för uppdraget relevant information.

När du hämtar medlemslistor hos Ledarna är personer med skyddade personuppgifter borttagna. Inte heller medlemmar som uppgivit till Ledarna att de vill stå utanför klubb och/eller inte vill att arbetsgivaren ska veta om deras fackliga tillhörighet finns med på listorna.

Om arbetsgivaren begär att få en lista ska företrädaren hänvisa till Ledarnas kansli som gör en bedömning av om utlämning kan ske.

Medlemslistor och ekonomirapporter

Tillbaka till sidan dataskyddsförordningen – vad du som företrädare behöver veta