Fler nyheter
Avtalsnyhet 22 maj 2023

Avtal byter namn till Tjänstemän inom näringslivet

Avtalsförhandlingarna mellan Fremia och Unionen, Ledarna samt Akademikerförbunden gällande tjänstemannaavtalen Industriföretag och Tjänsteföretag är avslutade.

Parterna inom de båda avtalen är överens om att kollektivavtalet Tjänsteföretag kommer att upphöra. I stället kommer alla verksamheter och tjänstemän per den 1 april 2023 att omfattas av villkoren inom kollektivavtalet Industriföretag. Dessutom byter Industriföretag namn till Tjänstemän inom näringslivet, för att tydliggöra att det nu omfattar de båda tidigare avtalens verksamheter och tjänstemän.

I de tidigare kollektivavtalen har närliggande verksamheter fördelats på två olika avtal. Genom att nu samla tjänstemännen inom industri- och tjänsteföretag, kan parterna arbeta gemensamt och strukturerat med att utveckla avtalet Tjänstemän inom näringslivet.

– Detta innebär att vi får en modernisering av avtalet samt att Ledarna får ytterligare ett område (Tjänsteföretag) som vi är part inom. Med ett större avtal så ges bättre möjligheter till utveckling av avtalet för våra medlemmar samt alla övriga tjänstemän, säger Crister Forslund, avtalsansvarig.

Förändringar i avtalet Tjänstemän inom näringslivet

För arbetsgivare och tjänstemän som tidigare omfattats av kollektivavtalet Tjänsteföretag, ej uttömmande:

 • Ny modell för föräldralönetrappa.
 • Förändringar gällande kompensation kopplat till arbetstid.
 • Ny beräkningsperiod gällande ordinarie arbetstid.
 • Arbetsgivaren får Ledarna som ny motpart.

Nytt för alla inom avtalet Tjänstemän inom näringslivet

 • Vid nyanställning kan arbetsgivaren direkt komma överens med tjänstemannen om provanställning.
 • Anställda har möjlighet att få föräldralön för kortare perioder av föräldraledighet.
 • Om en nyanställd har uppnått pensionsålder vid anställningstillfället har denna inte rätt till sjuklön från 15:e sjukdagen.

Arbetsgrupper

Parterna har enats om att upprätta bland annat följande arbetsgrupper för att fortsätta utveckla Tjänstemän inom näringslivet:

 • Modernisering av kollektivavtalet
 • Utveckling av befintligt kompetensutvecklingsavtal
 • Partsgemensam handledning för vad som gäller vid föräldraledighet
 • Partsgemensam handledning till arbetsgivare om distansarbete och flexibelt arbetsliv
 • Partsgemensam handledning om förtroendemannalagen och de förtroendevaldas ställning på arbetsplatsen.

Ledarna har två övergripande arbetsgrupper inom Fremia:

 • Partsgemensam grupp som arbetar med frågar rörande Hållbara Chefer
 • Partsgemensam grupp som arbetar med utveckling av ledaravtalet samt framtagande av nytt partsgemensamt stödmaterial.

Delpension

För delpension ska ytterligare avsättning göras på sammanlagt 0,4 procent under avtalsperioden:

 • 0,2 procent från 1 april 2023
 • 0,2 procent från 1 april 2024

För arbetsgivare som tidigare haft kollektivavtalet Tjänsteföretag ska ytterligare avsättningar göras på sammanlagt 0,8 procent under avtalsperioden:

 • 0,6 procent från 1 april 2023
 • 0,2 procent från 1 april 2024

Ledaravtalet

Avtalet mellan Ledarna och Fremia som tecknades den 1 november 2020 är ett tillsvidareavtal och parterna har inte gjort några ändringar i avtalet.