Fler nyheter
Avtalsnyhet 26 januari 2021

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Almega - Järnvägsinfrastruktur

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Tjänsteförbunden, bransch Järnvägsinfrastruktur hartecknat ett nytt avtal omallmänna anställningsvillkor och löner.

Avtalet gäller från den 1 december 2020 till och med 30 april 2023.

  • Parterna prolongerar Avtal om Allmänna anställningsvillkor.
  • Parterna är överens om att en skrivning om granskning tillförs branschavtalet som nytt Mom 5 i § 3.
  • Ytterligare avsättningar till flexpension tillförs med 0,3% den december 2020 samt 0,4% den 1 maj 2022.
  • Ledarna omfattas av Ledaravtalet som gäller tillsvidare.

Nyheter i avtalet

§ 5 Lön

Nytt Mom 1.2 och Mom 2.
Detta innebär följdförflyttningar av resterande moment i 5.

§ 9 Restidsersättning mm.

Mom 3 Ersättning får ny lydelse

§10 Ersättning för Ob, jour och beredskap

Mom 1 Obekväm arbetstid erhåller ny lydelse

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller bransch- avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se.