Fler nyheter
Avtalsnyhet 24 maj 2023

Nytt avtal: Ledarna och Almega Fastighetsarbetsgivarna

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega Fastighetsarbetsgivarna har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för medlemmar inom avtalsområdet.

Avtalet gäller från den 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma inom Almega Fastighetsarbetsgivarnas medlemsföretag.

Nyheter i avtalet

Inga materiella förändringar av större betydelse i avtalet om allmänna villkor.

Förändringarna i §§ 15.5.1 och 15.5.2 texten härrör från Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Om regleringen i Huvudavtalet ändras eller upphör att gälla för detta avtalsområde, gäller detsamma avseende likalydande regler i 15.5.1 och 15.5.2.

Övrigt

Den 1 juni 2024 avsätts 0,2 procent till flexpension. Avsättningen uppgår därmed sammanlagt till 1,3 procent från och med 1 juni 2024.

Partsgemensamma arbetsgrupper

  • Ledarna och Almega Fastighetsarbetsgivarna har i olika arbetsgrupper och aktiviteter arbetat med Hållbara chefer inom avtalsområdet. Parterna fortsätter de arbetet även under denna avtalsperiod.
  • Ledarna och Fastighetsarbetsgivarna är överens om att partsgemensamt arbeta för en skapa en bättre tillämpning av ledaravtalet på avtalsområdet.
  • Partsgemensam arbetsgrupp för att Utröna möjligheterna om ett enklare sätt för företag att fullgöra sina skyldigheter enligt medbestämmandelagen på arbetsplatser där lokal facklig organisation saknas.
  • Arbetsgrupp angående att se över möjligheterna att komplettera Ledaravtalet inom Almega tjänsteförbunden med skrivningar angående Hållbara chefer.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal