Fler nyheter
Avtalsnyhet 25 april 2023

Nytt avtal: Ledarna och Almega - Telekom

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Almega – Techsverige har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer och ledare inom Telekombranschen.

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är verksamma i medlemsföretag inom Telekombranschen.

Nyheter i avtalet

  •  Ytterligare avsättning till flexpension med 0,2%. Det sker ingen ökning 2023 men 2024 ökas avsättningen med 0,2% från och med den 1 april. Avsättningen uppgår då till 1,3%.
  • Parterna är överens som ett gemensamt partsarbete för att förbättra tillämpning av Ledaravatalet samt se över chefens förutsättningar under rubriken Hållbara chefer.

Ändringar i avtalet:

  • Skrivningen kring i Allmänna villkor § 1. – undantag för medarbetare som har tjänstepension eller pension enligt Socialförsäkringsbalken är eventuellt obsolet. Vi kommer utreda om skrivningen ska utgå under avtalsperioden.
  •  Bilaga 2 – Parterna gör samma konstaterande avseende bilaga 2 i allmänna villkorsavtalet som under förhandlingarna 2010, 2012, 2013, 2016, 2017 och 2020.
  • Bilaga 2 Mom 4 – Ändringar i allmänna villkorsavtalet ändras i första, tredje och fjärde stycket till 2023 och 2024.
  • ITP-Tele gäller fortsatt med tillhörande bilagor och protokoll med oförändrad lydelse fram till den 31 mars 2025.

Ledarnas löneavtal, Ledaravtalet, gäller fortsatt tillsvidare.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Lars Rosenlind, bransch- och avtalsansvarig Ledarna, lars.rosenlind@ledarna.se

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal