Fler nyheter
Avtalsnyhet 26 april 2023

Nytt avtal: Ledarna och Byggföretagen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Byggföretagen har tecknat ett nytt avtal om lönebildning och allmänna anställningsvillkor för chefer och ledare inom avtalet med Byggföretagen.  

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och ledare verksamma i medlemsföretag inom arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

Det har inte skett några förändringar i de allmänna villkoren. Ledarnas avtal om lön; Ledaravtalet (Avtal om lokal lönebildning) gäller som tidigare tillsvidare.

Nyheter i avtalet

  • Ytterligare avsättningar till delpension görs under avtalsperioden med totalt 0,4 % i två steg. En första höjning om 0,2% sker den 1 april 2023 och därefter en andra höjning om 0,2% den 1 april 2024.

Ledarnas egna Kollektivavtal – ”Speciella bestämmelser för Ledarna”

  • Det har skett förändringar i stycket som reglerar ”Resa med egen bil i tjänsten”.

För de medlemmar som kommit överens om att använda egen bil i tjänsten har grundersättningen höjts med 6,50 kr, höjningen gäller för alla intervaller. Viktigt att tänka på för er som berörs är att ni kan komma överens om andra nivåer som speglar ert nyttjande bättre. Nivåerna i Speciella bestämmelser gäller om ni inte skulle komma överens om annat. (se hela skrivningen i protokollet)

Partsgemensamma Arbetsgrupper

  • Ledarna och Byggföretagen är överens om att fortsätta det partsgemensamma arbetet som går under namnet Hållbara chefer. Det fortsatta arbetet ska utgå från det som tidigare gjorts i ämnet.

Förbättrad lokal tillämpning av Ledaravtalet

  • Ledarna och Byggföretagen är överens om en partsgemensam arbetsgrupp med syftet att öka kunskapen om och förbättra tillämpningen av Ledaravtalet (Avtal om lokal lönebildning).

Arbetsgrupp angående tjänstemäns och chefers återhämtning

  • Ledarna och Byggföretagen är överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att partsgemensamt kartlägga arbetsbelastning, arbetstid och möjligheterna till återhämtning för branschens tjänstemän och chefer. Arbetsgruppens syfte är att parterna ska bilda sig en uppfattning om hur dessa delar ser ut för tjänstemän och chefer i branschen för att få en gemensam utgångspunkt för dialogen om hur eventuella problem och utmaningar kan åtgärdas.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Irena Franzén, bransch- avtalsansvarig Ledarna, irena.franzen@ledarna.se 

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/ledarnaskollektivavtal