Fler nyheter
Avtalsnyhet 9 oktober 2023

Nytt avtal: Ledarna och Sobona

Sveriges chefsorganisation Ledarna har ett nytt avtal för branschområdet Sobona Trafik. Ledarna tecknar avtal genom det förhandlande samverkansorganet OFR-AKV med Sobona.

Inom Sobona (en sammanslagning av KFS och Pacta) som organiserar kommunala företag finns ett flertal Branschöverenskommelser (BÖK) med tillhörande Branschbestämmelser (BB). Det första avtalet som har förnyats är BÖK Trafik.

Avtalet gäller från den 1 oktober 2023 till och med 30 september 2025.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som är chefer och verksamma i organisationer som är medlemmar i Sobona.

Nyheter i avtalet

  • Tydligare skrivningar när det gäller ledighet med lön vid enskilda angelägenheter har införts.
  • Ändringar av dygnsviloregler som träder i kraft första juli 2024.
  • Särskilda ersättningar som OB-ersättning räknas upp.
  • Den som har hel graviditetspenning och blir uppsagd på grund av arbetsbrist får samma skydd som en person som är föräldraledig.
  • Föräldraledighet som ska begäras i samband med perioden juni-augusti ska göras senast den 1 april. Arbetsgivaren begär senast den 15 mars.
  • Ett nytt statistikavtal ska arbetas fram.

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Mardjan Dubois, bransch- avtalsansvarig Ledarna, mardjan.dubois@ledarna.se.

När avtalet är klart läggs det upp på ledarna.se/kollektivavtal