Fler nyheter
Avtalsnyhet 8 december 2017

Pensions- och omställningsavtalen med KFO prolongerade

Tidigare i höst sa KFO upp pensions- och försäkringsavtalen med PTK. Förhandlingar om nya avtal pågår. Parterna har enats om att förlänga de nuvarande avtalen tills en ny försäkringslösning är klar.

KFO har sagt upp nuvarande avtal om pensions- och försäkringslösning. Det har lett till en osäkerhet om vad som gäller om parterna inte träffar nya avtal före årsskiftet. Därför har nu PTK (där Ledarna ingår) och KFO kommit överens om att prolongera nuvarande avtal.

Nuvarande villkor gäller

Det innebär att nuvarande villkor och bestämmelser fortsätter att gälla så länge förhandlingarna fortsätter. Parterna konstaterar samtidigt att konstruktiva förhandlingar förs och förhoppningen är att nya avtal ska vara i hamn så snart som möjligt. 

– Genom prolongeringen av de nuvarande avtalen har skapats en positiv grund för det fortsatta förhandlingsarbetet. För PTK har det varit viktigt att de anställdas villkor gällande pension, andra avtalsförsäkringar och omställning säkerställts, säger PTK:s förhandlingsledare Jaan Kolk.  

Många av PTK:s medlemsförbund har kollektivavtal med KFO. De avtalsområden som omfattas av de nu pågående förhandlingarna om pensioner och omställning är främst industri- och tjänsteföretag, fristående skolor, fritidshem, verksamheter inom hälsa, vård, omsorg samt ideella organisationer.