Fler nyheter
Avtalsnyhet 22 juni 2022

Historiskt avtal undertecknat

Den 8 juni röstade riksdagen igenom nya regler för anställningstrygghet och i dag den 22 juni antar parterna nya huvudavtal. Grunden är parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad LAS-överenskommelsen. Nya regler i lag och avtal börjar gälla 1 oktober 2022.

– Det här är ett historiskt avtal som kommer får stor betydelse för lång tid framöver. Det är viktigt att vi nu aktivt jobbar med att förverkliga avtalet. Ledarna kommer bevaka att det finns relevanta utbildningar för chefer som bygger på deras behov av förstärkt kompetens och möjlighet att ta nästa jobb, säger Ledarnas förhandlingschef Maria Arrefelt.

– Den här överenskommelsen är ett viktigt verktyg för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Omställningen kräver ökad flexibilitet och det måste ske med en fortsatt trygghet för den enskilde individen. Om vi använder trygghetsöverenskommelsen på rätt sätt kommer det att vara ett avgörande instrument för att klara omställningen där ingen faller igenom. Individen kan med bibehållen trygghet fortsätta bidra till en god samhällsutveckling, säger Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. 

Det nya regelverket för arbetsmarknaden som träder i kraft den 1 oktober 2022 omfattar både förändringar i lagstiftning och i kollektivavtal. På PTK:s webbplats kan du läsa mer om det helt nya stöd för studier som föreslås samt de nya reglerna vid uppsägning.

Hos PTK finns samlad information om trygghetsövereskommelsen