Fler nyheter
Debatt 7 maj 2015

Bra ledare är inget medelklassproblem

SLUTREPLIK. Om jämställdhet i näringslivet.

Ledarnas övertygelse är att en jämnare representation av kvinnor och män, såväl i näringslivet som i samhället i stort, gynnar alla.

Att kvinnor i dag fortfarande väljs bort från ledarpositioner på grund av föreställningar om att män är mer lämpade som chefer är inte bara de bortvalda kvinnornas problem. När vi bortser den chefspotential som finns i halva befolkningen är det ett resursslöseri som i värsta fall äventyrar vår konkurrenskraft.

Ledarna tror på intet sätt att kvoteringen löser alla problem, men är ett sätt att förändra bilden av vem som kan och vill bli chef.

Ledarna menar att en mer individualiserad föräldraförsäkring handlar om att ge individer större valmöjligheter. Varenda reform på jämställdhetsfronten har mött på motstånd och argument som att det bara gynnar en liten del av samhället, en elit eller en redan välmående medelklass. I slutändan har dock alla dessa politiska reformer gjort kvinnor och män mer likvärdiga samt gett individer större valmöjligheter.

Det är dessutom en myt att familjen förlorar ekonomiskt på att föräldrarna delar lika på föräldraförsäkringen. Och i en tid när allt fler nyblivna föräldrar gärna frivilligt vill dela på föräldraledigheten är en mer individualiserad föräldraförsäkring faktiskt ett sätt att ge männen större handlingsfrihet. Många arbetsgivare förväntar sig nämligen fortfarande att de manliga cheferna är tillbaka efter de första tio dagarna och att de sedan tar ut föräldraledighet under sommarmånaderna.

I dag vet vi att verksamheter som präglas av mångfald är mer produktiva och innovativa. Att svenska företag har bra ledare och chefer är därför långtifrån ett isolerat medelklassproblem. Tvärtom, i slutändan handlar det om kompetensförsörjning som borgar för framgångsrika verksamheter och fler arbetstillfällen.

Varför vill inte Timbro det?

Annika Elias
Ordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation

Läs artikeln på Aftonbladet Debatt: Bra ledare är inget medelklassproblem