Fler nyheter
Debatt 8 april 2022

Chefen ska vara specialist på att leda

Förmågan att leda människor kommer inte per automatik via en läkarexamen, skriver Andreas Miller och Jenny Wibacke från Ledarna i en replik till Läkarförbundet.
Andreas Miller och Jenny Wibacke.

Det är bra att Läkarförbundet vill ge chefer inom vården bättre förutsättningar, men bilden av vem som kan och vill bli chef inom vården måste breddas. Utgångspunkten att det måste vara en läkare som är chef för att vården ska fungera tillhör inte framtiden. Chefer behöver naturligtvis kompetens och djup förståelse för den verksamhet de leder men det är inte självklart att den mest kompetenta specialisten också är den bäst lämpade chefen. Chefen ska vara specialist på att leda.

Tidigare var det inte ovanligt att den främste forskaren, produktutvecklaren eller farmaceuten premierades med en chefsroll. Erfarenheterna av att rekrytera chefer på det sättet har inte alltid varit positiva. Utöver kunskap om verksamheten behöver chefer ett genuint intresse för ledarskap. I alla chefsroller med medarbetaransvar är förmågan att leda människor helt central. Den förmågan kommer inte per automatik via en läkarexamen. För att få fram potentialen hos varje medarbetare i teamet krävs förmåga till dialog och förmåga att skapa delaktighet och tillit. Att vara intresserad av att leda och få medarbetare och verksamhet att växa. Sådana egenskaper är överordnade förmågan att kunna utföra medarbetarnas arbetsuppgifter.

Tanken att ”bara experten blir chef” löser inget problem. Så enkelt är det inte. Det finns risk att experten är så engagerad inom sitt ämnesområde att chefsuppdragets uppgift att se helheten, det större sammanhanget, och ansvaret för arbetsmiljön blir av underordnat intresse. Det är viktigt att skapa så goda förutsättningar för chefer att chefsrollen blir attraktiv för olika kompetenser inom sjukvården med intresse för chefs- och ledarskap.

En chef som är expert eller specialist måste också vara beredd att lämna sitt gebit för att ägna sig helt och fullt åt sin nya profession som chef. Det valet kan vara svårt. Att chefen har en fot kvar i sin gamla expertroll kan hela verksamheten bli lidande av och troligen även den nyblivne chefen.

En trend inom sjukvården är att läkare tvingas till ökad grad av specialisering. Det blir allt svårare för enskilda läkare att ensamma bedöma helheten, vilket är en viktig uppgift som chef.

Komplexiteten ökar, det blir allt viktigare att jobba i team som innehåller olika kompetenser, alltifrån det psykosociala området till frågor om digital teknik. För att få detta att fungera är ledarskapet helt centralt.

I vissa chefsroller inom vården är en läkarexamen en viktig del av kompetensen, i andra är den inte det. Vården har ett särskilt behov av medicinskt ledningsansvariga läkare, MLA. Det är inte synonymt med att MLA också måste vara chef för kliniken eller vårdcentralen. En chef och en MLA kan jobba nära varandra och visa respekt och förståelse för varandras uppdrag.

Offentlig sektor och inte minst vården står inför stora rekryteringsbehov framöver. Vi behöver intressera unga människor för att jobba i vården och då måste vi våga utmana gamla ingrodda normer och föreställningar om vem som kan och vill bli chef. Här behövs en diskussion inom hela vården och alla professionerna för att inte fastna i förlegade attityder och normer om ledarskapet som inte gynnar verksamhetens långsiktiga utveckling.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Jenny Wibacke, ordförande Ledarna inom vård och omsorg

Läs repliken på dagenssamhalle.se: Chefen ska vara specialist på att leda