Fler nyheter
Debatt 17 juni 2011

Chefer är missnöjda med kollektivavtalen

SLUTREPLIK. ”Det är så försvinnande lite som går att påverka. Kollektivavtalet ger väldigt lite i förhållande till allt arbete med förhandlingar, bedömningar och samtal.”

Ovanstående är ett av många, många likartade svar vi fick när vi under våren frågade drygt 1200 chefer med personalansvar om deras erfarenheter av lönearbete och lönesättning.

Tre av fyra chefer tycker att kollektivavtalet på deras arbetsplats ger dem små eller inga möjligheter att belöna duktiga medarbetare, eftersom så stor del av löneutrymmet äts upp av generella påslag och särskilda satsningar.

Svensk Chefsförening menar (SvD.se 14/6) att vi gör en felaktig ”analys” av undersökningsresultaten när vi pekar på att omoderna kollektivavtal är den främsta orsaken till lönesättningen inte fungerar som medarbetare och chefer vill.

Att avtalet är begränsande är det klart vanligaste svaret när cheferna i vår undersökning får uppge vad som är allra svårast i lönearbetet. Med andra ord kan vi omöjligt ha gjort en felaktig ”analys”, eftersom vi bara redovisar hur cheferna själva beskriver sin verklighet.

Men cheferna i vår undersökning pekar också på andra problem i lönearbetet. Ett av dem uppmärksammar också Svensk Chefsförening – att många chefer har litet eller inget ekonomiskt mandat från sina överordnade.

Ledarna är helt överens med Svensk Chefsförening om att många arbetsgivare inte har förstått eller inte vill förstå vad individuella och differentierade löner innebär. Många väljer, precis som vi skrev och kritiserade i vår ursprungsartikel, att använda de centralt fastslagna lönepotterna som ett tak som inte får överskridas istället för, som det är tänkt, ett golv att ta avstamp ifrån. Förhoppningsvis kan våra båda organisationer hjälpas åt att sätta ytterligare tryck på arbetsgivarna att i praktiken faktiskt tillämpa de individualistiska principer man brukar bekänna sig till.

Men faktum kvarstår. Bristande mandat är ett stort problem i lönesättningen, men inte det enda. Ett lika stort bekymmer när cheferna själva får beskriva sin vardag är omoderna och begränsande kollektivavtal. Bara 2 av 10 tycker att dagens avtal ger dem stora möjligheter att belöna duktiga medarbetare – men 8 av 10 tycker att avtalen borde ge dem det.

Denna verklighet måste alla vi som tror att kollektivavtal också är framtidens svenska modell våga se och erkänna, och arbeta för moderna kollektivavtal som flyttar ut makten över lön och ledarskap till den enskilda arbetsplatsen.

Annika Elias, ordförande Ledarna
Johan Frisö, ledarskapsexpert Ledarna

Läs artikeln hos SvD.se