Fler nyheter
Debatt 21 januari 2021

Högsta prioritet för våra samhällsviktiga hjältar: Förbättra arbetsskadeförsäkringen – kompensera för covid-19 nu

Vi fackförbund som genom OFR företräder i det närmaste en halv miljon medlemmar i kommun- och regionsektorn, kräver en arbetsskadeförsäkring som fullt ut kompenserar för förlust av inkomst på grund av covid-19.

En stor andel av alla medarbetare som är anställda i kommuner, regioner och i välfärdsföretag i samma sektor gör sedan lång tid tillbaka en i dubbel bemärkelse livsnödvändig insats för samhället; de både räddar liv och skyddar samhället från att coronasmittan sprids ytterligare. Betydelsen av arbetsinsatserna från medarbetarna i det allmännas tjänst kan knappast överskattas.

Men om de själva smittas riskerar de att tappa inkomst, eftersom arbetsskadeförsäkringen inte täcker det första halvåret. En sjuksköterska som är sjukskriven sex månader kan förlora 35 000 kronor före skatt, en läkare motsvarande 92 000 kronor.

Covid-19 är här för att stanna en längre tid. Följdverkningarna är värre än vad vi såg i våras. De långvariga sjukdomsperioderna ger behov av långvarig rehabilitering. Vi måste räkna med att de medarbetare i sektorn som smittas kommer vara sjuka, med svårare symtom, under längre tid än vad vi tidigare trott.

Vi kan konstatera att det hittills i pandemin kommit in mer än 2 500 ansökningar om ersättning på grund av arbetsskada orsakad av covid-19 från medarbetare i sektorn. Dessa ansökningar är sannolikt bara början och visar på hur allvarlig situationen är ute på arbetsplatserna. Det har i många fall saknats erforderlig skyddsutrustning och nödvändiga rutiner för att skydda medarbetarna mot viruset.

Vi vill se:

  1. En omedelbar komplettering av arbetsskadeförsäkringen inom kommun- och regionsektorn, så att full ekonomisk kompensation ges för den som i sitt arbete blivit sjuk i covid-19.
  2. Ett borttagande av kravet på att en sjukdom måste bestå i minst 180 dagar för rätt till ersättning, fler yrkeskategorier som kan få ersättning samt lättnader i dagens beviskrav.
  3. Att ändringarna i försäkringen ska göras med verkan från ingången av år 2020 och gälla så länge pandemin pågår.

En tidsbegränsad avvikelse från regleringen i arbetsskadeförsäkringen innebär ingen kostnad för arbetsgivarna ur den egna driftsbudgeten. AFA Försäkring som förvaltar medlen i försäkringen är överkonsoliderade och har inte behövt höja premier från arbetsgivarna sedan 2004.

I det mycket allvarliga läge som nu råder förutsätter vi att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nu delar vår syn på vad som behöver göras. Ingen ska behöva gå till sitt arbete och känna oro för att inte vara försäkrad.

Lars Fresker, ordförande OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd
Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Veronica Magnusson, ordförande Vision
Andreas Miller, ordförande Ledarna
Simon Norrthon, ordförande Teaterförbundet för scen och film
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Läs debattartikeln hos Dagens samhälle: Arbetsskadeförsäkringen måste kompensera för covid-19