Fler nyheter
Debatt 13 augusti 2014

Individualisera föräldraförsäkringen

Under sommaren syntes Ledarna runt om i landet i lokalpress. Här ett exempel från Värmland.

Vi tittade närmare på de 50 största företagen i Värmlands län. Av dessa företag har bara ett en kvinna på vd-posten, skriver Annika Elias.

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som i dag kommer det dröja ytterligare ett halvsekel innan det finns lika många kvinnor som män på de högsta chefsposterna i arbetslivet. Då är regeringens yngsta minister Annie Lööf över 80 år gammal och åker färdtjänst till Anders Borgs 100-årskalas.

Och med de högsta chefsposterna menar vi inte bara direktörsstolarna på de stora börsbolagen. I den årliga kartläggning av jämställdheten i den svenska chefskåren som vi i chefsorganisationen Ledarna nyligen genomförde tittade vi närmare på de 50 största företagen i Värmlands län. Av dessa företag har bara ett en kvinna på vd-posten.

För att fler kvinnor ska vilja och kunna ta sig an de mest krävande chefsuppdragen i näringslivet behövs fler och bredare politiska åtgärder. Framför allt att föräldraförsäkringen individualiseras. Tyvärr är föräldraskapet fortfarande ett karriärhinder för många kvinnor. Det är fortfarande många arbetsgivare som förväntar sig att kvinnor tar ett större ansvar för barn och familj.

Vilket de också gör. Bara drygt ett av tio föräldrapar ut ungefär lika mycket föräldrapenning under barnets första två år. Försäkringskassans statistik visar att kvinnan för det mesta tar ut huvuddelen av föräldradagarna även när hon lever med en man som har betydligt lägre lön. Det ojämlika föräldraskapet handlar således inte om familjernas ekonomi, utan om normer som upprätthålls av regelverk och strukturer.

Naturligtvis kan dessa strukturer påverkas av företagen själva. Chefsuppdragen måste uppfattas som attraktiva och gå att kombinera med ett någorlunda normalt privatliv. Det behöver finnas vägledning i form av förebilder och tydliga karriärvägar. Men utan draghjälp från politiken kommer företagens egna insatser att stå sig slätt. Därför ställde sig Ledarnas kongress nyligen bakom förslaget att öka antalet dagar i föräldraförsäkringen som är knutna till individen istället för till familjen.
Ledarna är övertygade om att det är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska förväntningarna på kvinnor att ta ut hela eller merparten av föräldraledigheten. Det skulle luckra upp gamla uppfattningar om hur chefer i allmänhet och män i synnerhet bör ta ut föräldraledighet.

Vi är lika övertygade om att det skulle leda till att fler kvinnor än i dag både skulle vilja och kunna ta sig upp till de högsta chefsposterna, både i Värmland och i resten av Sverige. Därför hoppas vi att föräldraförsäkringens utformning blir en framträdande fråga i valrörelsen, och att ännu fler partier tar ställning för att förändra den. För vi vill hinna fira en jämställd arbetsmarknad under vår livstid.

Annika Elias, ordförande Ledarna

Debattartikeln publicerades också i Nya Wermlands-Tidningen.