Fler nyheter
Debatt 23 april 2021

Kritiken mot ledarskapsutbildning slår helt fel

REPLIK. Den kritik som Gunilla Avby och Sofia Kjellström (DN 22 april) riktar mot chefsutbildningar faller in i ett välkänt negativt narrativ, och kritiken är missriktad. Den är kontraproduktiv och leder tanken fel.

Den kritik som Gunilla Avby och Sofia Kjellström (DN 22 april) riktar mot chefsutbildningar faller in i ett välkänt negativt narrativ, och kritiken är missriktad. Den är kontraproduktiv och leder tanken fel.

Självklart instämmer Ledarna, Sveriges chefsorganisation, i artikelförfattarnas formuleringar om betydelsen av ledarskap och att chefer behöver rätt organisatoriska förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap. Ledarna har under många år uppmärksammat utmaningarna med att vara chef i komplexa verksamheter och att organisationer behöver bli bättre på ledarskapsutveckling som tjänar organisatoriska behov och ger långsiktiga effekter.

Dessvärre faller Avby och Kjellström in i ett resonemang som bygger på en påhittad konflikt mellan ”att gå på kurs” och att ha en kultur och organisation som främjar lärande och utvecklande i vardagen. ”Ledare behöver inte en kurs till att åka på, utan snarare krävs att förutsättningar skapas för ett lärande integrerat i vardagens görande”, skriver de. Det är högst oklart vilken typ av kurser som artikelförfattarna anser att chefer inte behöver. Och varför är det en motsättning mellan att delta i kurser och att skapa en lärande kultur i vardagen? I själva verket är det tvärtom, möjligheten till kompetensutveckling inom ledarskap stödjer en lärande kultur på arbetsplatsen. Slutsatsen att det främst är ”utvecklande relationer och utvecklande utmaningar” som stärker ledarskapet innebär inte att kurser och utbildningar saknar betydelse.

Artikelförfattarna lyfter många viktiga frågor men texten är fylld av generaliserande påståenden utan referenser och källhänvisningar till forskning och studier. Hur ser urvalen ut, hur är frågorna ställda,vilken typ av kurser och utbildningar har utvärderats? Det får vi inget svar på.

Det är helt klart befogat med en problematiserande attityd till många ledarskapsutbildningar. Det finns de som inte håller måttet. Det finns också problem med organisationer som försöker skyla över organisatoriska problem genom att skicka cheferna på kurs.

Avby och Kjellströms utgångspunkt är att chefer i Sverige har god tillgång till egen kompetensutveckling. Men enligt Ledarnas undersökning Att vara chef från 2019 uppgav endast fyra av tio chefer att de får tillräckligt stöd för sin egen utveckling/utbildning i sina organisationer.

Utbildning i ledarskap går inte att klumpa ihop på det sätt som görs i artikeln. Under pandemin har våra medlemmar bland annat efterfrågat kompetensutveckling vad gäller att leda på distans, chefens arbetsmiljöansvar, att leda i kris samt kommunikativt ledarskap. Denna typ av kompetens, liksom frågor som rör konflikthantering, att som chef hantera missbruksproblematik kan alla sorteras under ledarskapskurser. Och det är inget som enkelt låter sig läras ”integrerat i vardagens görande”.

Ledarna menar att arbetsgivare ska uppmuntra, belöna och inte minst skapa förutsättningar så att chefer kan avsätta tid och engagemang för sin egen kompetensutveckling. Det finns inget fel i att chefen går på kurs.

Andreas Miller, förbundsordförande, Ledarna
Joakim Pettersson, chef Samhälle & Utredning, Ledarna

Läs repliken på DN.se: Kontraproduktiv kritik mot chefsutbildningar