Fler nyheter
Debatt 13 maj 2013

Kvotering kan skapa tydliga karriärvägar

Kvotering är ett verktyg bland andra att rätta till den sneddrivning och det resursslöseri som pågår. De frågor vi behöver besvara är: När vi vill ha ett konkurrenskraftigt näringsliv och hur länge vi är beredda att fortsätta med resursslöseriet?

Sacos Josefin Edström kallar Ledarnas åsikt om kvotering publikfrieri och menar att ”om vi vill ha ett konkurrenskraftigt näringsliv duger inte dagens kvotering av män” lika lite som en kvotering av kvinnor i morgon.

För Sveriges chefsorganisation Ledarna är kvotering endast ett verktyg bland andra att rätta till den sneddrivning och det resursslöseri som pågår. De frågor vi dock behöver ha svar på är: När vi vill ha ett konkurrenskraftigt näringsliv och hur länge vi är beredda att fortsätta med det resursslöseri som pågår?

För varje årskull studenter, som examineras från landets högskolor och universitet och som bemöts av en arbetsmarknad där man inte blir bedömd utifrån kompetens utan kön, tappar Sverige konkurrenskraft.

Om vi fortätter att rekrytera och befordra som vi gör i dag dröjer det till 2031 innan det finns lika många kvinnor och män på chefspositioner. Om vi vill se jämställda styrelser i börsbolagen får vi vänta i 50 år. Har vi verkligen råd att år ut och år in bekräfta en bild för unga talanger och chefsämnen att vi i vår rådande meritokrati inte värdesätter eller ens förväntar oss att hälften av befolkningen har det som krävs för att nå de absoluta toppositionerna?

Att förlita sig på att transparenta rekryteringsprocesser och befordringsgångar inom en rimlig tidsrymd åstadkommer en arbetsmarknad där kvinnor och män bedöms på lika grunder är snudd på naivt. De är självklara och viktiga byggstenar i en meritokrati, men som inte ensamma förmår skapa förändring tillräckligt snabbt.

Det behövs en murbräcka för att slå igenom cementerade strukturer.

Det vi ser att kvotering kan åstadkomma är att skapa tydliga karriärvägar i form av förebilder och ett förändringstryck från högsta ledningsnivå. För det behövs en kritisk massa av kvinnor på toppositioner för att spräcka myten om att det är män tillsammans med andra män som är bäst lämpade att fatta besluten i styrelserummen.

Norge och Island, och EU-länder som Frankrike, Holland och Spanien har redan gjort det.

De har förstått något som vi här i Sverige och även Saco vägrar att ta in: att vi inte kan fortsätta att bortse från halva befolkningen som en strategisk resurs för tillväxt om vill ha ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Annika Elias, ordförande Ledarna

Debattartikeln publicerad på SvD Brännpunkt den 9 maj 2013

Läs också debattartikeln Kvotera kvinnor till styrelser, publicerad på SvD Brännpunkt