Fler nyheter
Debatt 11 april 2022

Sorgligt att ta del av Kommunals chefsförakt

I Kommunals medlemsvärvningsfilm Skit händer som sprids i sociala medier odlas ett otäckt chefsförakt. Står verkligen Kommunals ledning bakom den människosyn som finns i filmen, där chefer, som också är människor, framställs som galna och minutkontrollerande fårskallar som sticker huvudet i sanden?
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Förhoppningsvis är detta ett undantag, annars är Kommunal illa ute. För Kommunal borde veta att ett gott ledarskap är avgörande för att skapa en god arbetsmiljö för Kommunals medlemmar. Ska vi nå dit måste vi klara av att visa respekt för varandras uppdrag och ge både chefer och medarbetare rätt förutsättningar.

Pandemin har med tydlighet visat att det finns stora brister inom välfärden. Chefer och medarbetare har gjort enorma insatser och jobbat stenhårt under väldigt lång tid. På många håll har inte cheferna haft rätt förutsättningar vad avser tid, mandat och gruppstorlek.

I Ledarnas senaste löneenkät svarar var tredje chef inom kommuner och regioner att de inte har tid för återhämtning. Det är naturligtvis helt ohållbart. Vi ser att inom offentlig sektor pågår en uppenbar värdediskriminering där kvinnor som är chefer inom kvinnodominerade yrkesområden har större grupper, större ansvar och längre utbildning, men sämre betalt än jämfört med män som är chefer i mansdominerade yrkesområden. Det finns mycket att förbättra för chefer inom offentlig sektor.

Offentlig sektor utgör ryggraden i samhället och dess uppdrag framöver kommer inte att minska i betydelse utan snarare öka. Så behovet av bra chefer och ledare inom offentlig sektor är stort framöver.

Det borde ligga i Kommunals intresse att se till att offentlig sektor får de bästa cheferna, men om man fortsätter odla chefsföraktet som i filmen Skit händer kommer många chefer sluta eller dra sig för att söka jobb inom sektorn. Chefens uppgift är att skapa en god dialog på arbetsplatsen och det inbegriper självfallet de fackliga organisationerna. Det arbetet underlättas naturligtvis av om parterna visar varandra respekt och inte beskriver den andre som en idiot. Vi behöver vårda det gemensamma samtalet för det är ju tillsammans vi kan skapa världens bästa välfärd.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna