Fler nyheter
Debatt 14 november 2017

Välfärd i världsklass kräver bättre villkor för chefer

Nio av tio offentliganställda chefer vill stanna kvar på sina jobb inom sektorn, men behöver bättre förutsättningar och verktyg för att utveckla verksamheter och medarbetare. Varje arbetsdag går 48 chefer i pension. Vilka vill ta över efter dem om chefssituationen inte förändras i det nya Sverige?

Att jobba i offentlig sektor är att bära ett oerhört viktigt samhällsuppdrag, det gäller för såväl chefer som medarbetare. I olika delar av offentlig sektor finns några av välfärdens viktigaste byggstenar. Ledarna är den största, fackliga organisationen för chefer i kommun och landsting. Våra medlemmar vet vad som krävs inom denna sektor och vad de säger och bör tas på största allvar.

En stor forskningsstudie gjord vid Stockholms universitet som presenterades i höstas visade att stressen och kraven på chefer ökar, samtidigt som resurserna minskar. Ändå säger, glädjande nog, nio av tio chefer i offentlig sektor att de vill jobba kvar inom sektorn, visar en enkät bland Ledarnas medlemmar. De ser att det finns kvalificerade jobb med utvecklingsmöjligheter i hela landet. De känner att de kan bidra till att utveckla demokratin och att de jobbar för medborgarnas bästa.

Majoriteten av cheferna i enkäten uppger också att de kan tänka sig att rekommendera andra att jobba för det offentliga. Samtidigt skickar de tydliga signaler om behov av förändring. Detta för att göra arbetet som chef i offentlig sektor såväl hållbart som attraktivt. De tar gärna stort ansvar, men lyfter att jobbet kompliceras av otydliga mål och direktiv. Det är svårt att få gehör för verksamheternas behov och de behöver mer stöd från sina egna chefer. Många saknar kompetenspåfyllning. Men absolut viktigast är att cheferna behöver minskade personalgrupper för att frigöra tid för att utöva ledarskap.

Chefer inom industrin har i genomsnitt sexton medarbetare, medan chefer inom vård och omsorg har cirka trettio - eller fler. Att bygga relation till sina medarbetare är självklart för alla framgångsrika chefer och ett närvarande ledarskap är det som utmärker svenskt ledarskap. Men när arbetsstyrkan uppgår till dussintalet personer blir det närvarande ledarskapet, tillsammans med alla övriga chefsuppgifter, ett övermäktigt åtagande.

På Ledarna vet vi via våra medlemmar att tung administration belastar många verksamheter. Chefernas uppdrag som ledare har försvårats och ledarskapet degraderats. Chefer behöver också ha ett tydligt uppdrag, med tid till att lyssna, lära och därtill föra en dialog med den egna chefen.

Ledarna ser alltså stora behov av förändring på framförallt följande tre punkter inom offentlig sektor:

  • Färre medarbetare
  • Minskade krav på dokumentation
  • Bättre stöd från den egna chefen

Sveriges Kommuner och Landsting anger själva att det kan komma att behövas över en halv miljon nya medarbetare fram till år 2023. Självskrivet är unga en primär målgrupp att nå för rekrytering. För dem har chefen en avgörande roll för hur attraktiv en arbetsplats är, det visar såväl Ledarnas egna som andras undersökningar.

För att få de bästa medarbetarna och kunna rekrytera framtidens ledare behöver offentlig sektor ha de bästa cheferna. Att tillhandahålla rätt förutsättningar för den offentliga sektorns chefer är en förutsättning för en fortsatt välfärd i världsklass.

Annika Elias,
ordförande Ledarna

Fakta om enkäten

Enkäten utfördes april till juni 2017 bland 1 724 medlemmar i Ledarna, med en svarsfrekvens på 1 079 personer eller 62,6 procent.

Läs artikeln hos Dagens Samhälle: Välfärd i världsklass kräver bättre villkor för chefer