Fler nyheter
Debatt 5 april 2017

Vårt förslag om föräldraförsäkring gynnar både kvinnor och män (replik)

REPLIK. Ledarna menar inte att kvinnor själva bär ansvaret för sämre löne- och karriärsutveckling, som Josefine Wilson skriver. Istället beror det på det snedfördelade uttaget av föräldraförsäkringen, byggt på gamla normer och traditioner.

Kvinnor förväntas helt enkelt ta ut den större delen av föräldradagarna, och statistiskt sett stämmer denna förväntan då kvinnorna tar ut drygt 70 procent av föräldraförsäkringen. Och hög frånvaro från arbetsmarknaden får konsekvenser.

Hemmavarande småbarnsmammor har begränsade möjligheter att konkret höja sin kompetens, lön eller göra chefskarriär. Pappor å sin sida möter ofta motstånd då de vill nyttja föräldraförsäkringen, då normer och traditioner säger att det är kvinnornas ansvar. För att neutralisera dessa negativa effekter behöver föräldraskap och föräldraledighet förknippas med både kvinnor och män.

Att åstadkomma jämställdhet, på arbetsmarknaden eller övriga arenor, är inte kvinnors ansvar att ensamma axla. Hittills har de flesta verksamma steg mot jämställdhet krävt lagstiftning. En individualiserad föräldraförsäkring, knuten till individen motar gamla föreställningar om fördelningen av föräldraledighet, vilket gynnar såväl kvinnor som män.

Annika Elias, ordförande Ledarna
Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna

Repliken publicerades hos Lag & Avtal den 5 april 2017

Replik hos Lag & Avtal den 29 mars 2017: På Ledarna tror vi att män är lika kapabla som föräldrar

Debattartikel hos Lag & Avtal den 21 mars: Därför måste föräldrapenningen delas helt lika