Fler nyheter
Debatt 18 augusti 2014

Viktigt för kvinnors karriärer

REPLIK: Resultaten av föräldraförsäkringens utformning är i dag en större inskränkning i allas möjligheter att göra fria val, än vad en mer individualiserad försäkring skulle vara, skriver Annika Elias.

Svar till Madeleine Andersson (NWT 8/8).

Madeleine Andersson, ordförande för Centerkvinnorna Juno Säffle, skriver i sin replik att alla kvinnor inte vill samma saker och att man därför inte ska individualisera föräldraförsäkringen. ”Pekpinnar och inskränkningar i rättigheter främjar inte ett hållbart och långsiktigt jämställdhetsarbete”.

Jag tror inte heller på pekpinnar, men ser att resultaten av föräldraförsäkringens utformning i dag är en större inskränkning i allas möjligheter att göra fria val, än vad en mer individualiserad försäkring skulle vara. Den sneda fördelningen av uttaget av föräldraförsäkringen påverkar nämligen i stor utsträckning förväntningarna och synen på kvinnors och mäns val i arbetslivet.

Den påverkar i allra högsta grad arbetsgivare när de rekryterar, befordrar och lönesätter. Den bidrar till att vi ser karriär- och chefspotential utifrån kön, och inte kompetens. För i valet mellan två personer med samma kompetens är utgången enkel för arbetsgivaren. Det rationella valet är att välja personen som inte förväntas vara föräldraledig. Och eftersom det i dag är kvinnor som i högre utsträckning är föräldralediga bedöms alla kvinnor på samma grund. Oavsett livsval.

Sveriges chefsorganisation Ledarna anser att en mer individualiserad föräldraförsäkring är ett viktigt steg för att öka kvinnors möjlighet till chefskarriär och jämställdheten i samhället i stort. En mer individualiserad föräldraförsäkring ökar möjligheterna för alla att göra fria val, både hemma och på arbetsplatsen. För även männens möjligheter till individuella val påverkas av de normer, förväntningar och föreställningar som finns kring karriär och familj.

Genom att öka antalet dagar i föräldraförsäkringen som är knutna till individen istället för familjen minskar förväntningarna på att kvinnor automatiskt tar ut hela eller merparten av föräldraledigheten. Det innebär att en mer individualiserad försäkring bidrar till att föreställningar om hur chefer i allmänhet och män i synnerhet bör ta ut föräldraledighet luckras upp.

En jämnare fördelning av föräldraförsäkringen gynnar inte bara jämställdheten – att kvinnor och män som individer har samma möjligheter till chefskarriärer – utan bidrar också till att all kompetens kommer till nytta. Något som gynnar konkurrenskraften och välfärden i hela samhället.

Annika Elias, ordförande Ledarna

Debattrepliken publicerades också i Nya Wermlands-Tidningen.