Fler nyheter
Medlemsnyhet 15 april 2016

Annika Elias: Att rekrytera rätt är en nyckelinvestering

De arbetsgivare som är bäst på att identifiera, vårda och utveckla talanger blir morgondagens vinnare, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Att rekrytera och anställa en medarbetare är något av det viktigaste – och ofta dyraste – beslut en chef fattar. Ganska få chefer hanterar investeringar för mångmiljonbelopp, men nästan alla anställer medarbetare som ska finnas på arbetsplatsen i många år och få lön varje månad. Och en felaktig rekrytering kostar inte bara pengar, det påverkar arbetsgruppen och verksamhetens resultat under lång tid.

De flesta är eniga om att den största framtidsutmaningen för företag och organisationer är att attrahera och rekrytera de talanger som behövs för att kunna utveckla verksamheten. Men det handlar inte bara om själva rekryteringen, det handlar också om att skapa en miljö som tillåter människor att växa, att använda sin fulla potential och bidra till resultatet.

Och här finns kanske chefens största utmaning. Alla människor är olika och definitionen av en god arbetsplats kan variera från individ till individ.

För att skapa en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa och mest kompetenta medarbetarna – och lyckas behålla dem – måste chefer ha utrymme för sitt ledarskap och tid till att se och möta varje medarbetare. Byggt på en grundläggande gemenskap och tydliga mål för verksamheten ska varje individ ges de förutsättningar som hon eller han behöver för att maximera sin insats.

Att lägga tid och resurser på att rekrytera rätt medarbetare är första steget. Att utveckla relationen mellan chef och medarbetare och ge gott om tid för ett bra ledarskap är nästa. De arbetsgivare som är bäst på att identifiera, vårda och utveckla talanger blir morgondagens vinnare. Chefer är nyckelpersoner i denna process.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2016.