Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 november 2017

Annika Elias: Chefen kan påverka vår planet

Kan man i sin roll som chef påverka jordens utveckling? Kan en enda chef göra skillnad för mänskligheten genom att leda på ett medvetet hållbart sätt?

Svaret måste vara ja, för annars skulle vi alla slå oss till ro och överlämna ansvaret för världens framtid till ”någon annan”.

Visst är det lätt att känna sig nedslagen och obetydlig inför de katastrofer som ständigt rullas upp inför våra ögon och som alla tycks peka i en enda riktning: jordens och mänsklighetens undergång. Och det är svårt att klandra dem som inför det övermäktiga rycker på axlarna och pekar på politiker och näringslivets ledare och vill att någon annan ska ta ansvar.

Men faktum är att vi alla kan göra skillnad – och att chefer kan göra större skillnad.

Många företag och offentliga verksamheter bedriver idag ett intensivt arbete med att minska sitt avtryck på jorden. Delvis drivna av sin egen övertygelse och delvis tvingade därtill av lagar och förordningar, men alltid beroende av sina chefers och medarbetares engagemang.

Som chef har du ett större mandat än andra och kan använda din plattform till att aktivt driva frågor såväl när det gäller den yttre miljöpåverkan som när det handlar om ett hållbart arbetsliv.

Det är chefens viktigaste uppgift att skapa resultat för sin verksamhet. Att skapa långsiktigt uthålliga resultat innebär att man väver in hållbarhetsaspekten i varje moment. Men för att ett sådant arbetssätt ska vara möjligt, krävs att uppdraget kommer från högsta ledningen, är tydligt prioriterat och förankrat i hela organisationen och att det finns tid och kunskap.

Verksamhetsledningar med övertygelse och insikt och chefer med rätt förutsättningar kan göra stor skillnad när det gäller att få jorden på rätt köl igen.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, 2017.

Läs mer om hållbarhet.