Fler nyheter
Medlemsnyhet 17 mars 2017

Annika Elias: Chefen sätter ofta press på sig själv

Hur får man en chef att jobba lagom? Frågan är kanske provocerande, i en tid när vi upplever att kraven skruvas upp och tempot ökar inom i stort sett alla branscher. Många berättar om att rapporter och möten äter upp all deras tid och att själva ledarskapet, tid att träffa medarbetarna, blir ännu mer kringskuret.

Möjligheten att vara ständigt tillgänglig, och de därmed alltmer flytande gränserna mellan fritid och arbete, ger många en ökad känsla av stress och otillräcklighet. Arbetet verkar vara oändligt.

Men vem är det då som ska sätta gränserna för chefens arbete? Vem ska ta ansvar för att skapa hållbara chefer som orkar vara chefer under många år? Arbetsgivaren förstås, blir ofta svaret. Uppdraget måste vara tydligt och väldefinierat och lagom omfattande. Chefer ska kunna hinna med sitt jobb, vara färdiga klockan fem och inte läsa mejl på helgen.

Men faktum är, att väldigt många chefer är sina egna bästa slavdrivare. Chefer är nyfikna, drivande och engagerade personer som ofta säger ja till mer än de orkar, kanske för att man känner förväntningarna från arbetsgivaren – men minst lika ofta för att det är lockande och roligt. Chefer läser mejlen på helgen, helt enkelt för att de inte vill komma oinformerade till jobbet på måndag morgon. Och väldigt många chefer jobbar lite mer än de har betalt för, för att jobbet är kul!

Och detta är både chefers styrka och svaghet och oftast en del i varför de fått sitt uppdrag.

Naturligtvis har chefens chef ett ansvar för att se till att uppdragen är rimliga och hållbara. Men chefen själv måste också lära känna sina begränsningar, förstå vad som skapar den egna stressen och säga ifrån när det inte längre är roligt och stimulerande, utan bara för mycket.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2017.

Läs mer om hållbara chefer och att sätta gränser