Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 juni 2016

Annika Elias: En hållbar chef driver verksamheten åt rätt håll

För att chefer ska kunna ta sitt ansvar och bygga en bra psykosocial arbetsmiljö krävs att också chefens arbetssituation är rimlig, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Att chefer har stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön är oomtvistat. En bra chef – med rätt förutsättningar – skapar trygghet och tydlighet kring uppdraget, kan kommunicera mål och strategier, löser problem och konflikter och kan ge varje medarbetare rätt utmaningar och rätt feedback.

Det låter så självklart, eller hur? Alla har vi arbetat på arbetsplatser med en chef som inte fungerar och vet vilka känslor av obehag det kan skapa. Eller motsatsen – med en chef som är närvarande, positiv och kompetent och får hela enheten att gå åt rätt håll.

Men så var det det där med förutsättningarna. För chefen är ju också anställd och har en egen arbetsmiljö. Och paradoxalt nog är det ofta i ständigt ökade krav kring arbetsmiljöarbetet, både från företagsledning och medarbetare, som chefen själv kommer i kläm.

De allra flesta chefer som jag träffat vill verkligen vara närvarande för sina medarbetare. De vill kunna bygga en organisation som ger förutsättningar för rimligt arbetstempo, kreativa och roliga arbetsuppgifter och rätt utmaning i jobbet. Och de vill alla, utan undantag, leverera bra resultat till sin uppdragsgivare.

Men chefsjobben är inte alltid utformade så att allt detta är möjligt. Stora medarbetargrupper, ibland fördelade på geografiskt spridda verksamheter, hårt ställda krav på resultat, krav på ständig rapportering och dokumentation utan stödresurser, är bara några av de problem som försätter många chefer i en känsla av vanmakt.

För att chefer ska kunna ta sitt ansvar och bygga en bra psykosocial arbetsmiljö krävs att också chefens arbetssituation är rimlig. Alla vet att vi måste minska stressen, satsa på hälsosamma arbetsplatser och få ner sjuktalen. Och det börjar med chefen. Utan hållbara chefer, inget hållbart arbetsliv.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni-juli 2016.