Fler nyheter
Medlemsnyhet 22 februari 2016

Annika Elias: Global hållbarhet – enda vägen

Vi är tillbaka till den utgångspunkt där hållbarhet är den enda möjliga vägen framåt, med skillnaden att min bakgård numera omfattar hela världen, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Långt tillbaka i tiden var hållbarhet och resurshushållning ett självklart begrepp. När människor levde av det som jorden gav lokalt var blotta tanken på utsugning och exploatering en omöjlighet, eftersom det skulle förstöra förutsättningarna för den egna existensen. Att vårda och säkerställa att resurserna bevarades, och helst utvecklades för kommande generationer, var inbyggt i samhället.

I vår tid produceras det mesta som vi konsumerar här i västvärlden någon annanstans, av någon annan. Det innebär att vi under lång tid inte behövt konfronteras med slöseri, med oetiska arbetsvillkor och förödda jordar. Det enda vi engagerat oss i har varit obegränsad tillgång och låga priser.

Men i dag är det ett förhållningssätt som inte längre är möjligt. I vår transparenta värld kan ingen längre blunda för att konsumtion och produktion hänger samman, oavsett var på jorden de sker, och att förutsättningarna för vårt liv inte längre kan betraktas lokalt utan globalt. Vi är tillbaka till den utgångspunkt där hållbarhet är den enda möjliga vägen framåt, med skillnaden att min bakgård numera omfattar hela världen.

De flesta chefer arbetar i dag i verksamheter och företag som är i någon mening gränslösa. Även om verksamheten är förlagd till Sverige är man länkad till övriga världen genom exempelvis inköp, samarbeten eller ägarförhållanden. Detta innebär att om företagen menar allvar med de fina deklarationerna om hållbarhet och resurshushållning måste det ansvaret sträcka sig utanför Sveriges och företagets egna gränser. Och chefer som får i uppdrag att bevaka frågorna måste ges rätt förutsättningar, mandat och kunskap för att klara uppgiften.

Annika Elias 
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2016.