Fler nyheter
Medlemsnyhet 15 april 2017

Annika Elias: Korruption kan motverkas av god kultur

Sverige brukar komma högt upp på listor över länder som är fria från korruption. Fram till för ett par decennier sedan stod vi helt främmande för problem med företag som mutar sig till bra affärer, kartellbildningar som sätter konkurrens ur spel eller tjänstemän och chefer som lever gott på offentliga medel och skattepengar.

Men gradvis har Sverige blivit mer som andra länder, och även om vi har långt kvar till allvarlig korruption, naggas vårt anseende i kanten av ett eller ett par stora avslöjanden varje år.

Att människor i ett hårt pressat läge nallar ur kassan eller fifflar med fakturor är kanske inte så svårt att förstå, även om det är förkastligt. Men när välavlönade, högt uppsatta personer med ett stort anseende inom företag eller förvaltning blir ertappade med oegentligheter är det något helt annat. Man riskerar inte bara sitt eget anseende, utan också företagets varumärke och goda rykte.

Det finns alltid en risk att svaret på ett avslöjande blir stenhård kontroll och revision och att chefers mandat och handlingsutrymme i panik inskränks till det minimala. Men den sortens agerande leder i fel riktning. Visst kan dålig kontroll och slappa rutiner göra det möjligt för enskilda individer att ta för sig av allmänna tillgångar, men den grundläggande orsaken finns nästan alltid att söka i verksamhetens kultur.

Kultur är ett samlat begrepp för värderingar, attityder och förhållningssätt. Kulturen bärs av alla anställda och det är chefens uppgift att se till att den är förankrad och hålls levande hela vägen. Om någon agerar i strid mot det gemensamma bästa, måste det finnas utrymme att ifrågasätta det utan att råka illa ut.

En chef som är trygg i sin roll och lojal mot sitt företag är den bästa garanten för att mutor och korruption inte breder ut sig. Om man har fokus på ledarskapet och ger chefer rätt förutsättningar och tillräcklig tid till att vara delaktiga i verksamheten, kan man skapa ett förtroendefullt samtalsklimat och fånga upp signaler om att något är fel. Ett närvarande och tydligt ledarskap är ett bättre skydd mot korruption än alla revisioner och manualer tillsammans.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2017.

Läs mer om etik, antikorruption och mutor