Fler nyheter
Medlemsnyhet 16 februari 2017

Annika Elias: Lärarlönelyftet visar hur fel det kan gå

Lön är en personlig fråga. Alla behöver en inkomst att leva på och många skulle säga att det viktigaste med lönen är att den är hög. Det är naturligtvis sant i viss ut­ sträckning, men det visar sig ganska snabbt att när lönen är tillräcklig kommer också andra aspekter in i bilden.

Lön är en personlig fråga. Alla behöver en inkomst att leva på och många skulle säga att det viktigaste med lönen är att den är hög. Det är naturligtvis sant i viss ut­ sträckning, men det visar sig ganska snabbt att när lönen är tillräcklig kommer också andra aspekter in i bilden.

Är lönen rättvis? Är löneut­vecklingen rimlig och motsvarar lönen den insats jag gör på jobbet? Är min lön rätt i proportion till mina arbetskamraters, och är vår bransch och vårt yrke rätt värderade i förhållande till andra yrken?

I Sverige sätts lönerna av arbets­marknadens parter, eller av arbetsgiva­ren i dialog med den anställde. Det är ett system som fungerar bra eller mindre bra ur olika aspekter, men som har den fördelen att den bygger på väl kända mekanismer.

Hur fel det kan gå när lönesättningen plötsligt tas över av politiken illustreras av förra årets ”lärarlönelyft”. Ett mödo­samt arbete med att skapa en individu­ell lönesättning, som bygger på den en­skilda lärarens uppdrag och prestation, raderades med ett penndrag. Skolledare som tillsammans med sina medarbetare arbetat fram lönekriterier och struktur för dialog fick se sig överkörda av en kollektiv satsning som rubbade era års tillit och förtroende.

Det är lätt att känna sympati för att man gör politiska satsningar för att höja attraktionskraften hos ett samhälleligt viktigt yrke. Lärarna har som grupp betraktat haft en sämre löneut­veckling än många andra och kraven i uppdraget har ökat. Men för att få rätt effekt måste rek­torer och skolledare kunna fullfölja sitt uppdrag att även på skolans område låta lönen spegla den personliga insat­sen från medarbetaren. En högre löne­nivå för en grupp låter sig utmärkt väl förenas med en välutvecklad individuell lönesättning. Lön är ersättning för ditt arbete, ditt personliga bidrag till verksamheten – inte en kollektiv förmån som ska för­ delas jämnt över alla.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2017.

Mer om lön hittar du här