Fler nyheter
Medlemsnyhet 20 september 2016

Annika Elias: Lönen ska ha ett samband med prestationen

De som är bäst lämpade att diskutera din lön är du själv och din närmaste chef, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Vi är ett utdöende släkte, vi som varit med om lönetariffer och ålderstrappsteg och lön som satts helt frikopplad från prestation och nästan från befattning.

När jag fick mitt första ”riktiga” jobb, efter avslutade universitetsstudier, gick min arbetsgivare in i en tabell och kollade vilken ingångslön jag skulle börja på. Där kunde jag också se hur lönen förväntades stiga, inte beroende på hur duktig jag var i mitt arbete, utan beroende på hur många år jag hade jobbat och hur gammal jag var.

Att individens prestation skulle påverka företagets förmåga till tillväxt och konkurrenskraft var inte något man resonerade kring. På de flesta jobb kunde du inte förhandla din egen lön utan fick ta det som fastställdes i centrala förhandlingar mellan parterna.

Detta är snart fyrtio år sedan och mycket har hänt i arbetslivet. För de allra flesta är det helt självklart att lönen ska ha samband med den egna prestationen, arbetets innehåll och branschen. Att lön är ett av de medel företag har till sitt förfogande för att locka de bästa medarbetarna, och att de som är bäst lämpade att diskutera din lön är du själv och din närmaste chef.

Det finns något vackert i den gamla tanken en för alla – alla för en. Att om du har en god position på arbetsmarknaden ska du avstå från att pressa ut en högre lön till förmån för de som är svagare. I modern form uttrycks den tanken i centrala avtal där makten över lönebildningen inte finns hos företagen utan hos parterna. Men om den tanken samtidigt leder till bristande engagemang hos individen, försvagade chefer som inte får lönesätta efter prestation och företag som i en internationell konkurrens inte kan rekrytera rätt kompetens – ja, då kanske den har överlevt sig själv!

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2016.