Fler nyheter
Medlemsnyhet 18 augusti 2016

Annika Elias: Modernt ledarskap förutsätter dialog

Svenskt arbetsliv är i dag helt enkelt otänkbart utan en dialog mellan chefer, medarbetare och kollegor, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Jag kommer ihåg när utvecklingssamtal kom på modet. Jag hade redan arbetat som chef i ganska många år och kände mig hyfsat bekväm i rollen. Detta var i slutet av 1980-talet, då det gick en våg över svenska arbetsplatser med fokus på medinflytande och delaktighet. Vi skrev samverkansavtal och började med arbetsplatsträffar. Och så skulle alla vi chefer ha utvecklingssamtal med våra medarbetare.

Lika bra att erkänna direkt, jag var emot hela idén. Jag hävdade bestämt, att eftersom jag hade en relativt liten grupp medarbetare och ändå pratade med dem varje dag så behövdes inga extra samtal. Men jag fick rätta in mig i ledet, och började snart uppskatta att avsätta en särskild, ostörd tid för varje medarbetare och att dokumentera och följa upp på ett mer strukturerat sätt.

Ett gott ledarskap bygger på öppenhet mellan chefer och medarbetare och inom arbetsgruppen. Kompetensöverföring och innovationer förutsätter ett levande, öppet samtal på arbetsplatsen där idéer och tankar kan få brytas fritt. Löneprocesser som medverkar till både företagets och individernas utveckling kan inte skötas med ett nedslag per år utan är beroende av kontinuerliga diskussioner om mål och resultat. Listan kan göras lång. Svenskt arbetsliv är i dag helt enkelt otänkbart utan en dialog mellan chefer, medarbetare och kollegor. Och jag kan känna mig lite bekräftad i min naivitet från åttiotalet. Planerade samtal är bra och viktiga men det räcker inte.

Ett modernt ledarskap förutsätter ett ständigt pågående samtal som täcker in allt från återkoppling till konfliktlösning och rehabilitering. Och de chefer som trivs, och lyckas i sina uppdrag, är de som prioriterar dialogen före administrationen.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2016.