Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 november 2016

Annika Elias: Ny arbetsmarknad kräver moderna kollektivavtal

Ett växande antal människor står i dag utanför de gängse, reglerade systemen med arbetsgivare och arbetstagare, skriver Annika Elias, ordförande Ledarna.

Anställd och arbetsgivare, chef och medarbetare, över- och underordnad.

En lång tid har rollerna på arbetsmarknaden varit statiska och oförändrade, och reglerats genom avtal och kontrakt både på makronivå och för den enskilde. En hel bransch, den svenska partsmodellen, har byggts upp för att reglera i stort sett alla arbetsmarknadsfrågor. I det avseendet är vi smått unika, i andra länder är det politiken som sätter spelreglerna.

Men vad händer när nya anställningsformer börjar bli mer än bara en plump i marginalen? När allt fler blir ”egenanställda” och säljer sin kompetens och sin arbetstid direkt, utan att ha en anställning. Eller när mer eller mindre skumma företag går runt det avtalade regelverket och hanterar sina medarbetare efter eget behag.

Ett växande antal människor står i dag utanför de gängse, reglerade systemen med arbetsgivare och arbetstagare. I ena änden finner vi de som aldrig kommer in; papperslösa, nyanlända och alla andra som av olika skäl inte tar sig igenom det första nålsögat till en trygg anställning. Och i andra änden finns de som i trygg förvissning om sin höga kompetens och konkurrenskraft väljer att inte ta en anställning utan att sälja sin arbetskraft som lösnummer till högstbjudande.

Båda trenderna är just nu kraftigt växande och ställer krav på oss parter att utveckla och förändra våra arbetsformer och system så att vi kan inkludera fler. I Sverige är vi med rätta stolta över vår trygga arbetsmarknad och vår oftast välfungerande dialog. Vi ska vara rädda om det, men vi får aldrig låta tryggheten skymma sikten för att det är hög tid att våga se och möta de nya utmaningarna. Kollektivavtalen, ryggraden i den svenska partsmodellen, måste stå i samklang med samhällsutvecklingen och inte vara en relik från fornstora dagar.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2016.

Läs mer om generationer och framtid