Fler nyheter
Medlemsnyhet 12 oktober 2017

Annika Elias: Olikhet är en resurs

De allra flesta verksamheter hävdar att man rekryterar medarbetare och chefer strikt på kompetens. Något annat är egentligen otänkbart om man vill framstå som en seriös arbetsgivare.

Så hur kommer det sig då att människor med utbildning och erfarenhet, men med bakgrund i ett annat land, har mångdubbelt högre arbetslöshet och att det i genomsnitt tar nästan ett decennium för inflyttade personer att få jobb i Sverige? Givetvis är spridningen enorm, det finns de som är hett efterlängtade av sin arbetsgivare och kastas in i yrkeslivet dag ett, men det finns också de som aldrig lyckas få ett fotfäste på arbetsmarknaden.

En grundläggande värdering i Sverige är att alla människor ska ha möjlighet att försörja sig själva. Medan man i många andra länder ser familjen som den minsta gemensamma ekonomiska nämnaren, hålls individens självständighet högt här. Det innebär att målet på samhällsnivå är att allas kompetens ska tas tillvara och att alla ska kunna bidra efter sin förmåga.

Sveriges chefer vill i hög utsträckning vara delaktiga i arbetet med integration på arbetsmarknaden, men hindras av tidsbrist, av stelbenta rekryteringsprocesser och av okunskap om var man kan leta utanför de vanliga nätverken. Frestelsen att skapa homogena, förutsägbara arbetsgrupper som kan verka lätta att leda blir stor. Oron inför det okända skapar rädsla och fördomar, medvetna eller omedvetna, som leder till att man fortsätter i gamla hjulspår.

Kompetens kan och ska vara utgångspunkten i all rekrytering. Men det gäller att kunna urskilja hur kompetensen ser ut och inse att olikheter i form av bakgrund, utbildning och livserfarenhet inte är ett hot mot en kreativ och innovativ arbetsgrupp, utan tvärtom – en resurs. För att påskynda integrationen och se till att all värdefull kompetens tas tillvara behöver samhälle och arbetsgivare arbeta åt samma håll och förse chefer med kunskap, verktyg och tydliga mandat att våga se kompetensen, även om den döljer sig bakom ett främmande efternamn.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10 2017.

Läs mer om rekrytering