Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 december 2017

Annika Elias: Prioritera dig själv för att nå målen

Att prioritera bland verksamhetens olika uppdrag och se till att man når de övergripande målen, är ett uttryck som många chefer får höra till leda. Men när man sitter med en full inkorg och tio missade samtal på telefonen, samtidigt som leveranser uteblir och fem medarbetare ringer sig sjuka, är inte det till någon hjälp.

För mandatet att prioritera innebär sällan den uttalade rätten att också välja bort, särskilt inte om du arbetar som chef i en verksamhet med flera och komplexa mål.

Chefer har olika styrkor. Några är duktiga på snabba korta beslut, att hålla många saker igång samtidigt och skapa kortsiktiga lösningar utan att förlora överblicken. Andra är eftertänksamma och planerande, alltid väl förberedda och grundade och har siktet inställt långt fram. Men de flesta tvingas hantera en verklighet som går allt snabbare och kräver en förmåga att arbeta på många plan samtidigt.

Den största risken att förlora fotfästet i ett chefsuppdrag, drabbas av stress eller kanske till och med bli sjuk, ligger i att du hela tiden tvingas kompromissa med hur du vill arbeta. Om du aldrig hinner titta framåt och planera – eller titta bakåt och summera ditt resultat – blir arbetet bara här och nu och förlorar sin mening. Chefer vill utveckla, påverka och känna att de är en del av ett större sammanhang, inte bara släcka bränder och bygga fördämningar.

Chefer tar ständigt ansvar för sina medarbetare och för verksamhetens resultat. Mer sällan tar någon ansvar för chefen. Därför måste du själv, för att ha ett roligt och utvecklande uppdrag som håller i längden, ta ett eget ansvar för att prioritera bland arbetsuppgifter så att det passar just dig.

Om man vågar lyfta blicken ser man ofta att inte alla saker är lika viktiga eller lika brådskande, och en del kanske kan väljas bort helt och hållet. Och en chef som når sitt resultat brukar sällan nagelfaras på detaljer.

En verksamhets resultat är helt avhängigt av ett gott och hållbart ledarskap och chefer som har balans i sitt uppdrag. Ingen vinner på att chefer lämnar eller inte orkar. Därför menar jag att chefens viktigaste uppgift är att prioritera (sig själv).

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2017.