Fler nyheter
Medlemsnyhet 15 augusti 2017

Annika Elias: Teknik kan inte ersätta det fysiska mötet

– Man kan inte förmedla passion på telefon. Svaret var snabbt och självklart, när jag frågade vd:n för ett startup-företag inom ljudteknik, med verksamhet i både Norge och Kalifornien, varför han behövde resa hem till Norge en gång i månaden.

Företaget han leder är än så länge ungt och litet, men hans ord är lika giltiga för chefer i stora, gamla koncerner som har sina arbetsgrupper och medarbetare spridda över olika platser.

Det finns en övertro på att digitalisering och teknikutveckling inte bara kan komplettera, utan också ersätta det mänskliga mötet. Genom dokumentation och rapportering skapar man en bild av ett ledningssystem som fungerar utan människor och där chefens roll blir liktydig med en kvalificerad administratör.

Men ledarskap handlar om att se och möta medarbetare, att förstå vad var och en behöver för att lämna sitt allra bästa bidrag till verksamheten. I våra allt mer kunskapsintensiva organisationer kan man förledas att tro att var och en kan leda sig själv och att chefen bara finns där för att upprätthålla en övergripande kontroll. Men i ett kvalificerat arbetslag, där alla är mer eller mindre självgående specialister och chefen inte längre själv är den främsta experten, blir chefens roll som förmedlare av ledningens vision och mål helt avgörande för framgång.

Som chef i en allt mer digitaliserad vardag – och vi pratar inte längre bara om teknikföretag, utan lika mycket om vård, handel, undervisning och så vidare – måste du kunna förstå människor lika mycket som teknik. Den teknikutveckling som jag har varit med om under ett långt chefsliv, där de bruna internpostkuverten inledningsvis var den främsta kommunikationsvägen, via den första e-posthanteringen och till en gemensam digital miljö, är ett fantastiskt stöd i chefens vardag.

Men om vi tror att teknik kan ersätta mänskliga relationer och möten, eller att passion och engagemang kan förmedlas på telefon, begår vi ett misstag. Därför måste chefer ha tid och utrymme för ledarskap likaväl som för dokumentation och rapportering.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8 2017.