Fler nyheter
Medlemsnyhet 28 mars 2018

Annika Elias: Vad är verklig trygghet för chefen?

För chefen är ständig kompetensutveckling en fråga om trygghet. Med god kompetens kan chefen själv välja när det är dags att gå vidare i karriären.
Annika Elias.

På arbetsmarknaden handlar mycket om trygghet och förutsägbarhet. Vi tecknar avtal och gör överenskommel­ser som ska få oss att kunna planera i förväg och att landa mjukt. För oss i den fackliga världen är tryggheten ett av våra bästa säljargument för medlem­skap. Du är säkrare innanför muren än utanför.

Men samtidigt som vi utvecklar och förfinar våra system till skydd för individen, ser vi hur chefens anställ­ningstrygghet förändras och i viss mån urholkas. Inte enligt lagen, chefens ställning är skyddad på samma sätt som andra arbetstagares, men i verkligheten. Det har blivit ett större fokus på chefs­uppdraget som en relation mellan den individuella chefen och företaget, och större krav på att komma överens också på ett personligt plan.

I samband med ägarbyte, eller i offentlig verksamhet, maktskifte, kan chefens position komma att omprövas. Lojalitet med gamla mål och värderingar eller starka band till den tidigare ledningen uppskattas inte alltid av den nya. Lång erfarenhet kan väga lätt jämfört med flexibilitet och nya kunskaper. Och en chef som inte längre har ledningens förtroende kan inte fungera i rollen som ledare för verksamheten.

Därför måste chefens trygghet handla om en ständig kompetensutveckling. Med en god formell och personlig kom­petens kan man själv välja nästa karriär­steg, redan innan man blir ombedd att kliva åt sidan. Möjligheten att fylla på sin kunskap, eller att med hjälp av utbildning till och med byta till en helt ny bransch, är den viktigaste frågan för att skapa ett trygghetssystem för chefer. En trygghet som inte bara handlar om lagens bokstav, utan också en verklig chans till egen utveckling.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Läs mer om att utvecklas som chef

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2018.