Fler nyheter
Medlemsnyhet 16 maj 2018

Annika Elias: Vi behöver ledarskap som är i takt med tiden

Jag är alltid på span efter det nya ledarskapet. Ett ledarskap måste vara i samklang med sin tid, eller helst, för att vara riktigt framgångsrikt, peka framåt.
Annika Elias.

Fyrtio år som chef och ledare har gjort klart för mig att när det gäller ledarskap finns det inga stabila modeller och inga eviga sanningar.

En gång varje år har jag glädjen att umgås med människor som i stor utsträckning personifierar det nya. Det är under juryarbetet inför Framtidens kvinnliga ledare, då vi läser ett stort an­tal beskrivningar av unga chefer. Känne­tecknande för alla de som hamnar på listan är att de i sitt ledarskap inte bara är framgångsrika och presterar fantas­tiska resultat redan vid trettio års ålder, utan också att de i sitt arbete inkluderar värderingar kring hållbarhet, inklude­ring och jämställdhet. Värderingar som är nödvändiga om vi ska kunna utveckla verksamheter och företag in i framtiden.

Dessa unga chefer har inlett sitt yrkesliv med en black om foten: De är kvinnor. Jag är säker på att man kan hitta lika många enastående talanger bland unga män som är chefer, men de har aldrig på samma sätt behövt utmana de starka normer som finns i vårt samhälle där chefens chef fortfarande är en man.

Ännu i dag är bara var femte toppchef i Sverige en kvinna. Det innebär att fortfarande väljs engagerade och kom­petenta chefer bort i karriären för att de tillhör fel kön. Förlorarna är naturligtvis kvinnorna själva, som aldrig får chans att bidra med sin fulla potential, men minst lika mycket företag och verksam­heter som väljer bort den bästa kompe­tensen baserat på trånga normer och stelnade fördomar.

Sveriges arbetsliv står mitt uppe i stora förändringar. Utmaningar kring kompetensförsörjning, innovation och produktivitet måste mötas med rätt åtgärder om vi ska klara konkurrens från omvärlden. Därför behöver vi ett ledarskap som är i takt med tiden, som är starkt, inkluderande och äkta och som kan skapa förutsättningar för alla människor att utvecklas och bidra. Vi behöver de unga chefer som finns på listan över Framtidens kvinnliga ledare!

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Framtidens kvinnliga ledare

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2018.