Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 januari 2018

Annika Elias: Vikten av att bottna i sig själv

Under mitt långa chefsliv har jag vid flera tillfällen fungerat som mentor. Det har ibland handlat om en formaliserad relation inom ramen för ett program, men oftare om yngre kolleger som velat få återkommande stöd och hjälp i det svåra chefblivandets konst.

Samtalen har rört sig om allt från konfliktlösning till verksamhetsutveckling, men påfallande ofta hamnat tillbaka hos det egna jaget. Kompetens, förmåga men också personliga egenskaper, och ett behov av att förstå hur jag själv som chef påverkar andra.

Ett chefsuppdrag ger den yttre ramen för att leda en verksamhet. Förutsättningarna blir chefens spelplan. Ibland ger de rimliga möjligheter för chefen att nå sina mål, andra gånger känns spelplanen liten och trång. Men oavsett yttre ramar är det alltid den egna personen som är chefens främsta redskap.

Genom samtal med andra, och genom reflektion och bearbetning, skapar vi självinsikt hos individen. Ett mentorskap är ofta lika utvecklande för mentorn som för adepten, och den som tar sig tid till att fördjupa relationer får inte sällan uppleva att lärandet och utvecklingen av den egna personen är något som fortsätter livet ut.

Det finns chefer av alla slag och chefsuppdrag som skiljer sig åt från varandra i nästan alla avseenden. Men gemensamt för de flesta chefer som har framgång, som trivs och stannar i chefsyrket, är att de bottnar i sig själva.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Läs mer om chefen och ledarskapet

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1 2018.