Fler nyheter
Medlemsnyhet 17 januari 2017

Annika Elias: Vinnare och förlorare med gig-ekonomin

Gig-, plattforms- eller delningsekonomi – kärt barn har många namn. De är alla olika begrepp för att beskriva nya fenomen i ekonomin och på arbetsmarknaden där anställ­ningsformer och organisations­ former för företag förändras i snabb takt.

Utvecklingen är starkt teknik­ driven, nya möjligheter att arbeta utan fasta arbetsplatser och fysisk närvaro skapar förutsättningar för ett friare förhållningssätt till anställning. Och eftersom tekniken inte känner några nationella gränser, gör inte heller det nya arbetet det.

Det finns vinnare på den nya arbets­marknaden. Människor med hög kom­petens som kan sälja sina tjänster dyrt och välja och vraka bland sina uppdragsgivare. Men det finns också förlorare, människor som skulle föredra trygghet framför absolut frihet men som på grund av brister i den egna kompetensen, eller för att marknaden har förändrats, inte kan få en traditionell anställning. Och för båda dessa katego­rier finns det risker.

Vi har vant oss vid ett system på arbetsmarknaden som gör att den enskilde kan känna sig relativt säker. Försäkring vid sjukdom, familjebild­ ning, arbetslöshet och pension som är kollektivavtalad gör att den basala tryggheten nns på plats. Men i en gig­ekonomi, där ingen arbetsgivare gör pensionsavsättningar i ditt namn, betalar extra sjuklön eller ställer upp med omställning om företaget läggs ner, måste den enskilde själv ta ett betydligt större ansvar än tidigare.

De nya anställningsformerna växer snabbt och är här för att stanna. Men kreativitet och frihet får inte stå i mot­sats till trygghet. Nya försäkringsformer och ett anpassat regelverk måste till för att chefer och medarbetare även i fort­ sättningen ska kunna ta ett gemensamt ansvar för utveckling och tillväxt på svensk arbetsmarknad.

Annika Elias
Ordförande, Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2017.