Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 november 2017

Chefsintervju: Det här angår ju alla

Kinnarps hr-chef Kjell Strandberg tar hållbarhet in i ledningsgruppen.

En god personalpolitik, välmående medarbetare, effektivt packade transporter. Allt detta är en del av den hållbarhetsstrategi som möbelföretaget Kinnarps sedan många år integrerat i hela sin affärsidé. Kjell Standberg är hr-chef på det familjeägda företaget och eftersom hållbarhet numera är en del av hr är han en viktig person för att driva frågorna.

– Vår idé är att vi vill ta ansvar genom hela kedjan, från råvara och relationer med leverantörer till hur vi designar och tillverkar våra produkter och på så vis vara en ansvarsfull affärspartner.

När allt fler organisationer, företag och kunder börjar ställa krav på sina leverantörer blir hållbarhet också en viktig del av Kinnarps affärsmodell.

– Vi måste kunna visa att vi gör det vi säger, att vi är sanningsenliga. Därför är vi helt öppna med hur vi jobbar i alla led. Bland annat packas lastbilarna på ett sätt så att man får in 50 procent mer last, vilket skapar mindre utsläpp per levererad produkt. Och i stället för engångsemballage paketeras möblerna i återanvändningsbara filtar.

Att Kinnarps är familjeägt tror Kjell Strandberg har varit viktigt för att företaget ska kunna genomföra sitt genomgripande hållbarhetskoncept.

– Hållbarhet är ett sätt att utnyttja resurser på ett effektivt sätt, men det handlar också om att det speglar våra ägares grundläggande värderingar om samhällsansvar och hur man ska driva företag.

Att hållbarhet ligger under hr bidrar till att höja frågans relevans och visar att det genomsyrar hela verksamheten.

– Hållbarhet handlar inte bara om kvalitet och miljö, utan även om medarbetare och relationer. Jag är representant i ledningsgruppen vilket gör att vår hållbarhetschef Johanna Ljunggren har en direkt öppen linje till vår koncernchef.

Men arbetet med förbättrade villkor för miljö, medarbetare och produktion är inget som blir klart och kan läggas åt sidan.

– Vårt mål är att vi ska uppfattas som den ledande och bästa inredningsleverantören på marknaden. Här är hållbarhet en jätteviktig del och ett argument för att välja oss.

Fördelar med en genomtänkt hållbarhetsstrategi:

  • Ger bättre effektivitet och ett sätt att ta vara på resurser både i form av råvaror eller material och medarbetare.
  • Det är ett sätt att skapa ett starkt employer brand, både för företag och kunder.
  • Företaget blir mer eftertraktade som samarbetspartner och leverantör.

Kjell Strandberg

Gör: Hr-chef Kinnarps.
Ålder: 59.
Bor: Åsarp i Falköpings kommun.
Karriär: Gjort karriär inom Kinnarps. Jobbat inom produktion som avdelningschef, arbetsledare, utbildningsansvarig, personalchef och hr-chef.
Antal år i Ledarna: 1 år.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, 2017.