Fler nyheter
Medlemsnyhet 12 oktober 2021

Chefsintervju: Så hittar jag rätt person vid rekrytering

Peter Appelgren på Newsec rekryterar med kulturen i åtanke: Vi bygger våra team utifrån personkemi.
Peter Appelgren, Newsec. Foto: Magnus Liam Karlsson.

Som client director på förvaltningsbolaget Newsec är Peter Appelgren ansvarig för flera större förvaltningsuppdrag. Hans team består av ett antal chefer med eget personal och organisationsansvar samt en grupp förvaltare som han har direkt ansvar för.

– Vi har lite olika processer för rekrytering, beroende på vilken typ av tjänst som ska tillsättas. För högre positioner har vi ett eget rekryteringsföretag som också fungerar som stöd vid andra rekry teringar. Vi letar internt, använder externa bolag, söker via nätverk och samarbetar med yrkeshögskolor.

Att få medarbetare med rätt attityd som passar in i kulturen är en viktig del av rekryteringen.

– Vårt kapital är våra medarbetare. Vår värdegrund kan summeras i passion för kolleger och kunder. Tar vi hand om varandra så kommer vi med automatik också att göra en bra leverans till kunderna. Vi letar efter personer som delar den inställningen och som jobbar med integritet, kundens bästa i fokus, med affärsetik och moral. Numera är innovativt tänkande också något som vi letar efter. Tidigare har fastighetsbranschen legat lite efter där. 

Många av de tjänster som finns bland Peter Appelgrens medarbetare kräver en väldigt specifik profil.

– En teknisk förvaltare, exempelvis, måste ha rätt kompetens och erfarenhet. Vi kan inte utbilda någon från grunden. Men vi bygger också våra team utifrån personkemi.

För att hitta rätt och för att skapa mångfald arbetar Peter Appelgren med noggrannhet och öppenhet.

– Det viktiga är att inte döma någon för tidigt. Det är lätt att gå på den första spontana känslan, men jag brukar vilja vänta lite med att sålla så att jag inte gör några misstag. Man måste vara öppen för allt och alla och vända på alla stenar.

Under intervjuer strävar Peter Appelgren efter att förmedla Newsecs värderingar och kultur.

– Men framför allt ställer jag mycket frågor och är nyfiken, utan att snoka. Vid en andra intervju tar jag också med mig en kollega så att jag har någon att bolla mina intryck med. Vi vill verkligen hitta personer som delar våra värderingar, gör man inte det så kommer man inte att trivas.

Peters tips för lyckad rekrytering:

  1. Sök brett. Nöj dig inte med att sätta ut annons, leta internt, via nätverk.
  2. Var noggrann med att hitta en person med rätt värdegrund, så att hen trivs och stannar kvar. Rätt person är lika viktigt som rätt kompetens.
  3. Lita inte på magkänslan, men lyssna på den. Är det något som skaver så undersök det.

Peter Appelgren

Ålder: 55.
Bor: Bollstanäs i Upplands Väsby.
Familj: Hustru och fyra barn.
Gör: Client director på förvaltningsbolaget Newsec.
Utbildning och karriär i korthet: Utbildad marknadsekonom IHM, diplomerad fastighetsförvaltare. Arbetade länge i familjens företag som sysslade med fastighetsutveckling. Har bland annat arbetat med utveckling av Vällingby Centrum och på fastighetsbolagen Jernhusen och Citycom.
Senaste kontakten med Ledarna: Konferens med Ledarna inom handeln samt två dagars ledarskapsutbildning.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!