Fler nyheter
Medlemsnyhet 17 januari 2022

Chefsintervju: Som chef i offentlig sektor funkar det inte att vara fyrkantig

Ylva Ringhede arbetar på Skövde sjukhus som mellanchef och säger om utmaningarna hon möter i sin chefsvardag: – Jag utgår från möjligheter, inte hinder.
Ylva Ringhede. Foto: Mikael Ljungström.

– Man får inte vara för fyrkantig, säger Ylva Ringhede, enhetschef inom gynekologi på Skaraborgs sjukhus i Västra Götaland. Som mellanchef i offentlig sektor gäller det att veta vad man vill men också att kunna anpassa sig efter situationen och personerna omkring sig, att utgå från de möjligheter man har, inte bara driva igenom saker.

Att beslutsvägarna i politiskt initierade beslutsprocesser kan framstå som komplicerade för den som inte är van, har hon däremot full förståelse för.

– Det händer ganska ofta att jag får förklara för mina medarbetare hur beslut tas. De vet att det finns verksamhetschefer, enhetschefer, sjukhusledning och direktör, men vad politikerna har för roll är inte alltid självklart. Då får jag förklara att det är politikerna som ger oss ramarna för hur vi ska styra verksamheten strukturellt och ekonomiskt.

Ylva Ringhede har personalansvar för sina 60 medarbetare och har hand om bland annat medarbetarsamtal och löner.

– Det roligaste med mitt jobb är att arbeta med personalen. Det är utmanande men också inspirerande och det ger väldigt mycket arbetsglädje i vardagen. Det är roligt att få anställa ny personal, se hur de formas och hjälpa dem att utvecklas och det är också roligt att utveckla vården ihop med personalen.

Ylva Ringhede känner sig inte klämd och tycker att beslutsordningen fungerar bra.

– Jag har en verksamhetschef som jag litar på till hundra procent. Hon får information från ledningen som hon delar med oss i ledningsgruppen. Jag kan diskutera mina frågor med henne och vet att hon förmedlar det uppåt i chefslinjen. Dessutom har vi ju stabspersonal, ekonomer, hr och verksamhetsutvecklare som jag också har väldigt bra kontakt med. Vi samarbetar bra.

Ylvas tips för att navigera i din roll som mellanchef:

  • Var inte rädd för att söka hjälp och se till att du har personer omkring dig som stöttar dig.
  • Ledarskap är en profession i sig. Bygg på din grundprofession med en ledarskapsutbildning.
  • Skaffa en mentor. En mentor utanför organisationen borde vara obligatoriskt för alla nya chefer.

Ylva Ringhede

Ålder: 63.
Bor: Hus i Skövde.
Familj: Make och tre vuxna barn.
Gör: Enhetschef för gynekologi på Skaraborgs sjukhus i Västra Götaland.
Karriär i korthet: Började som 18-åring som sjukvårdsbiträde på akutmottagning. Läste till sjuksköterska. Tjänst på intensivvårdsavdelning. Vidareutbildade sig inom IVA och narkos. Studerade administration och arbetsledning. Arbete som projektledare för införandet av 1177 i Skaraborg. Läste 80 hp ledning av hälso- och välfärdssystem parallellt med arbetet. Olika roller som chef inom primärvården. Enhetschef på gyn sedan 2012.
Antal år i Ledarna: 18.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!