Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 mars 2022

Experten svarar: Får jag distansarbeta från ett annat land?

Kan jag arbeta på distans från vårt sommarhus i Spanien? Ledarnas chefsrådgivare Madelene Lillsund Queckfeldt vet hur du behöver tänka.
Madelene Lillsund Queckfeldt, chefsrådgivare hos Ledarna.

Fråga: Under pandemin har jag skött mitt arbete på distans och det har fungerat väldigt bra för både mig och företaget. Nu har företaget tagit fram en policy där vi under ett år kommer att få möjligheten att helt fritt arbeta hemifrån eller på kontoret, därefter kommer det att utvärderas. Jag funderar på att under cirka 3 månader arbeta från mitt fritidshus i Spanien. Kan min arbetsgivare neka mig det?

Svar: Är det inte tydligt reglerat, i ditt anställningsavtal eller i personalpolicy på bolaget, att du har rätt att arbeta utomlands kan din arbetsgivare neka dig. Du behöver få ett godkännande från din arbetsgivare.

Om din arbetsgivare godkänner att du arbetar på distans från Spanien är det bra om ni skriver ett avtal om vad som gäller under din utlandsvistelse. Där bör ni skriva in vem som står för vilka kostnader, till exempel kostnader för utrustning som krävs för arbetet, om du täcks av företagets försäkringar och vilken period du avser att arbeta utomlands.

Stäm alltid av med Skatteverket gällande skattereglerna när du arbetar en period på distans från ett annat land. Arbetar du för en svensk arbetsgivare utomlands
är inkomsten normalt inte skattepliktig i arbetslandet om du vistas där mindre än sex månader (183 dagar), utan du skattar som vanligt din inkomst i Sverige.

Stäm av med Försäkringskassan gällande regelverk om du blir sjuk, samt om du behöver vård. Du bör även stämma av med hälsomyndigheten i vistelselandet för att ta reda på vad som gäller vid behov av vård. Det kan också vara bra att kontrollera med ditt privata försäkringsbolag om du behöver göra något tillägg.

För att sammanfatta: Om din arbetsgivare godkänner kan du arbeta på distans från annat land. Skriv ett avtal med din arbetsgivare om vad som gäller under din utlandsvistelse.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!