Fler nyheter
Medlemsnyhet 20 januari 2021

Experten svarar: Kan arbetsgivaren kräva vaccination mot covid-19?

Om jag inte vill vaccinera mig mot covid-19, kan min arbetsgivare tvinga mig? Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren svarar.
Sara Kullgren, Ledarnas chefsjurist.

Fråga: Kan en arbetsgivare tvinga de anställda att vaccinera sig mot covid-19?

Svar: Det enkla svaret är nej, arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd att vaccinera sig.

Frågan är dock om en arbetsgivare kan uppställa som villkor för anställning att den anställde har vaccinerat sig.

För den som jobbar i offentlig sektor finns ett grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp, vilket innebär att exempelvis en kommun inte kan tvinga sina anställda att vaccinera sig. I linje med detta skydd kan arbetsgivaren inte heller ingripa med sanktioner mot den som inte ”frivilligt” vaccinerar sig.

I privat verksamhet finns det inte något grundlagsskydd mot kroppsligt ingrepp, däremot skulle ett krav på vaccination utgöra en integritetskränkning. För att ett sådant krav ska vara tillåtet måste en intresseavvägning göras som leder till att arbetsgivarens krav väger tyngre än den anställdes skyddsbehov.

En intresseavvägning kan utfalla olika beroende på vilken verksamhet som bedrivs och hur ett vaccinationskrav motiveras. De verksamheter som kunnat bedrivas med andra former av skyddsåtgärder mot covid-19 borde ha svårt att motivera varför vaccination nu skulle vara ett absolut krav.

En arbetsgivare som ställer krav på att alla anställda (eller den som anställs) ska vara vaccinerade kan med kravet utsätta anställda för indirekt diskriminering eftersom det kan finnas skäl att vägra vaccination på grund av till exempel funktionsnedsättning eller religion.

Om en arbetsgivare, efter en riskbedömning och intresseavvägning, kommer fram till att det är motiverat att ställa krav på de anställda att de är vaccinerade måste de arbetsrättsliga reglerna följas. Införandet av kravet ska förhandlas och om någon inte vaccinerar sig måste omplaceringsmöjligheter utredas och förhandlas, i likhet med andra individuella lösningar.

Arbetsrätt i pandemin