Fler nyheter
Medlemsnyhet 15 maj 2018

Experten svarar: Kan jag sluta innan jag börjat?

Kan jag bryta mitt nyligen påskrivna anställningsavtal när jag får ett ännu bättre chefserbjudande? Ledarnas chefsrådgivare Anita Sandström svarar.
Anita Sandström, chefsrådgivare.

Fråga: Jag skrev på ett anställnings­avtal för några veckor sedan och ska börja på företaget om tre veckor. Har nu fått er­ bjudande om en ännu bättre chefsbefattning på ett annat företag som jag mycket hellre vill ha. Hur ska jag göra nu? Måste jag börja hos den första arbetsgivaren som jag skrivit avtal med eller kan jag skriva på avtalet med den nya arbetsgivaren direkt?

Svar: Så roligt att vara så eftertraktad att du blir erbjuden två tjänster ungefär samtidigt, men det kan vara lite knepigt att veta hur man ska agera, för som jag ser det är det flera perspektiv som gäller.

Tittar vi på det rent juridiskt finns det en grundläggande princip inom avtalsrätten som säger att avtal ska hållas. Det innebär att det ingångna an­ställningsavtalet är bindande även om inte själva anställ­ningen trätt i kraft, och att du som längst kan vara tvungen att arbeta din uppsägningstid ut. Om du bara uteblir från arbetet kan du riskera skade­stånd, beroende på vilken skada det kan anses bli för arbetsgivaren att du bryter avtalet.

Jag råder dig att ta kontakt med din arbetsgivare så fort som möjligt för att se om det finns en möjlighet att häva avtalet. Men gör det först efter att du har ett nytt an­ställningsavtal klart med din nya arbetsgivare. Tänk också på att göra allt skriftligt.

När du talar med arbets­givaren får du beskriva varför du vill frånträda anställnings­avtalet. Förmodligen kommer arbetsgivaren att bli besviken och kanske arg för att du vill dra dig ur. Det kan vara klokt att tänka på ditt eget varu­märke och du vet ju aldrig var du kan stöta på arbetsgivaren igen. Prova att, på ett så smidigt och ödmjukt sätt som möjligt, förklara att det dykt upp ett erbjudande som du inte vill tacka nej till. Håll en god ton och tacka dem för tiden de lagt ner.

Om arbetsgivaren vägrar släppa dig får du givetvis inställa dig under den reste­rande uppsägningstiden, men de flesta arbetsgivare lär inte välja det spåret eftersom det förmodligen inte skulle gagna dem, då de som arbetsgivare ju också har ett varumärke att tänka på.

Läs om bland annat uppsägningstider på våra sidor om Arbetsrätt

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2018.