Fler nyheter
Medlemsnyhet 9 november 2022

Experten svarar: Vem bestämmer om jag är viktig i omorganisation?

Vem avgör om just min roll är av ”särskild betydelse” för organisationen? Ledarnas chefsjurist och förhandlingschef Sara Kullgren reder ut nyheter i lagen om anställningsskydd.
Sara Kullgren, chefsjurist och förhandlingschef på Ledarna.

Fråga: Det pågår dialoger om att en möjlig omorganisation står för dörren där viss övertalighet kan bli aktuell. Vem eller vad avgör om min arbetsgivare har rätt att avsluta min anställning, eller om jag i min roll som chef är av ”särskild betydelse” för företaget, nu när arbetsgivaren kan göra undantag för fler än två personer och oavsett storlek på bolaget?

Svar: Svaret på frågan beror på om din arbetsgivare har kollektivavtal eller inte. Nästan 90 procent av tjänstemännen på svensk arbetsmarknad omfattas av kollektivavtal.

En omorganisation ska förhandlas med de fackliga organisationer som har kollektivavtal, innan beslut om uppsägningar tas. På en arbetsplats utan kollektivavtal ska förhandling ske med samtliga fackförbund som har medlemmar som berörs av uppsägningar. Det är då fackets uppgift att bevaka att gällande regler följs.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är utgångspunkten att den som är sist anställd är den som först ska sägas upp. Det förutsätter dock att de som har längre anställningstid har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som finns kvar i företaget.

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, har arbetsgivaren, oavsett storlek, numera rätt att undanta tre personer innan en turordningslista upprättas. Det handlar om tre personer som arbetsgivaren bedömer har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Arbetsgivarens bedömning kan ifrågasättas vid en förhandling, men beslutet går inte att överklaga på annan grund än att det är diskriminerande, föreningsrättskränkande eller motsvarande.

För större delen av arbetsmarknaden gäller inte denna LAS-regel då den är semidispositiv, det vill säga det är möjligt att förhandla fram avsteg från lagen genom kollektivavtal. I nästan hela den privata sektorn har parterna avtalat om ökade möjligheter till undantag. I offentlig sektor har parterna valt att inte tillämpa möjligheten till undantag.

Kontakta chefsrådgivningen via kontaktformuläret om du har frågor som rör just din anställning.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.