Fler nyheter
Medlemsnyhet 16 september 2022

Nytt studiestöd ger fler möjligheter

Januari 2023 får alla på svensk arbetsmarknad ny möjlighet till vidareutbildning. Det kan bli en hävstång i ditt teams kompetensutveckling.
Sara Kullgren, förhandlingschef och chefsjurist på Ledarna.

I juni 2022 klubbades en ny lagstiftning för omställningsstudiestödet som kommer ikölvattnet av de förändrade LAS-reglerna. Från 1 januari kan alla på svensk arbetsmarknad mellan 27 och 62 år söka omställningsstudiestöd för utbildningar som ”kan antas stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov”.

Det gäller inte bara de som är arbetslösa eller står inför en omställning, utan även de som har jobb.

– Detta täcker hela arbetsmarknaden. Det ger inte bara skydd för att behålla sin nuvarande anställning, utan även utveckling för nya anställningar, säger Sara Kullgren, chefsjurist på Ledarna.

Stödet gäller också de som använt hela sin studielånsmöjlighet sedan tidigare. En stor skillnad mot vanligt studielån är att bidragsdelen är hela 80 procent av lönen upp till 21 300 kronor i månaden. För anställda med kollektivavtal kommer parterna att fylla på bidraget ytterligare.

Det är den enskilde som väljer att ansöka om studiestöd och utbildning, men Sara Kullgren tror att organisationer med fokus på att utveckla sina anställdas kompetens också kan ha nytta av det:

– Detta ökar möjligheten till bidragsfinansierad utbildning under en anställning. Du kan som chef inspirera dina medarbetare att vidareutbilda sig.

Sara Kullgren ser de nya lagarna som en möjlighet för chefer som vill gynna sina anställdas kompetensutveckling.

– Det finns ingen skyldighet för arbetsgivare att ge kompetensutveckling som gynnar andra arbetsgivare, men man hoppas att de ser det stora samhällsperspektivet. Då blir vi alla vinnare i slutändan, säger hon.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.