Fler nyheter
Medlemsnyhet 25 augusti 2023

Påverka Ledarna – skicka in motion till kongressen

Nu startar nomineringsperioden inför Ledarnas kongress 2024. Som medlem kan du skicka in motion till kongressen och nominera kandidater till valutskottet.

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ. 2024 års kongress är en så kallad mellanårskongress då bland annat val av valutskott sker.

Aktiva medlemmar, klubbar, föreningsavdelningar och föreningar är välkomna att lämna in motioner till Ledarnas kongress.

Du som är medlem kan också nominera en eller flera kandidater till valutskottet. Ledarnas valutskott utses på fyra år av kongressen och består av nio ledamöter. Valutskottet bereder kongressens val av förbundsstyrelse, ersättningsutskott och förtroendevalda revisorer vid kongressen 2026.

Sista dag för att skicka in nominering och motion är den 29 december.

Här hittar du formulär för att nominera till valutskottet samt skicka in motion:  Kongress 2024