Fler nyheter
Medlemsnyhet 20 mars 2023

Risk för pensionsglapp när riktålder införs

Ett nytt steg i processen att höja pensionsåldern genomförs under 2023. Chefer bör ha koll på att villkoren i tjänstepensionen hänger med, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson på Pensionsmyndigheten.
Ann-Sofie Kraft Nilsson.

2020 påbörjades den förändring av pensionssystemet som riksdagens pensionsgrupp beslutade om 2017. Då höjdes lägstaåldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. I år blir den 63år, och möjligheten till garantipension och att ansöka om bostadstillägg höjs till 66 år.

– Men egentligen har vi ingen fast pensionsålder i Sverige. Förr var normen 65 år, men 2003 infördes en mer flytande gräns, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Syftet med reformen var att behålla en pension i nivå med det gamla ATP-systemet, ungefär 60 procent av den lön man haft. I takt med att vi lever allt längre har den så kallade kompensationsgraden sjunkit och pensionen kan nu vara så låg som 40 procent av lönen.

– För att pensionen ska hållas på samma nivå när vi lever längre behöver vi också arbeta längre, menar Ann-Sofie Kraft Nilsson.

2012 chockade dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt svenska folket med talet om en pensionsålder på 75 år. Där är vi inte än, men 2026 övergår Sverige fullt ut till en riktålder för pension. Då beslutar regeringen löpande varje år vilken ålder som ska gälla för pension. Det tidigaste uttaget av den allmänna pensionen får ske max tre år före riktåldern.

De som är födda 1960, och fyller 66 när riktåldern införs, har redan nu fått en pensionsålder på 67 år.

– Socialförsäkringarna, som sjukersättning och a-kassa, följer pensionssystemet uppåt i ålder, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson.

Viktigare för chefer är sannolikt om LAS, lagen om anställningsskydd, följer med. I år gör den det, och rätten för chefer att jobba kvar höjs från 68 år till 69. Hur det blir i framtiden är oklart eftersom det bestäms av olika lagstiftningar.

Ännu viktigare för just chefer, menar Ann-Sofie Kraft Nilsson, är att få koll på hur ens tjänstepensionsavtal är utformat.

– Ju högre lön man har desto viktigare är tjänstepensionen. Man bör kolla hur det ligger till med avsättning till pension om man jobbar efter 65 år.

Till den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in så länge man jobbar, oavsett ålder.

– Men de flesta tjänstepensionsavtal sätter inte av till pension efter 65 års ålder. Då behöver man prata om en lösning för att pensionen ska följa med för den som väljer att jobba längre.

En annan skillnad är flexibiliteten. Den allmänna pensionen kan du ta ut mer eller mindre av efter behov och pausa om du får möjlighet till arbete en period. Tjänstepensionen är inte lika flexibel, när du väl börjat ta ut den kan du inte backa och minska uttaget.

– Vissa tjänstepensioner betalas ut vid 65 om du inte säger något annat. Det behöver du vara uppmärksam på.

Gällande tjänstepensionsdelen betonar Ann-Sofie Kraft Nilsson att det inte går att ge generella råd – det är ”en djungel” och var och en måste kolla sitt avtal. Eller sina, beroende på vilka arbetsgivare man haft.

Och hur tjänstepensionen ska anpassas till den allmänna pensionens riktålder, det är en kollektivavtalsfråga.

– Det blir upp till parterna på arbetsmarknaden. Men det bör ju gå hand i hand, annars blir det väldigt konstigt. 

3 tips till chefer från pensionsexperten:

1. Gör en prognos på minpension.se för att få en uppfattning om din kommande pension. Gör det regelbundet, ungefär vart tredje år.

2. Se över tjänstepensionsavtalet redan när du är 25–30 år. Vilken tjänstepension har du? Hur ser villkoren ut? Hur länge avsätts pengar till den?

3. Inkomsterna är viktiga, men utgifterna spelar också roll. Hur vill du leva som pensionär? Det styr hur mycket pengar du behöver.

Läs mer om pension

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.