Fler nyheter
Medlemsnyhet 26 april 2021

Tillit i alla ära, men abdikera inte som chef

Använd det instruktiva ledarskapet när du måste. Det säger Leif Klockare, ledarskapsutbildare med många års vd-erfarenhet.
Det går att vara tydlig utan att vara auktoritär, säger Leif Klockare.

– Idag känner många chefer att de inte vill leda genom att peka med hela handen utan mer fungera som bollplank. De är rädda att om de är för instruktiva upplevs de som arroganta eller kontrollerande.

Det säger Leif Klockare, ledarskapsutbildare på Konsulthuset och med många år som vd i bagaget.

– Men den här rädslan kan också medföra en risk att medarbetarna får för lite arbetsledning och det får konsekvenser både på individen, organisationen och relationerna.

En medarbetare som känner att hen inte lever upp till chefens förväntningar kommer inte heller att gå tillbaka och ställa frågor om hur arbetsuppgiften ska genomföras. Risken för ett misslyckande som leder till sämre självförtroende och en negativ utvecklingsspiral är stor.

– De gånger jag som chef misslyckades var när jag hade övertro på en medarbetares kompetens och släppte ifrån mig arbetsuppgiften för tidigt.

När Leif Klockare gör analyser av de organisationer han jobbar med, svarar 80 procent av medarbetarna att de vill att cheferna ska vara tydligare med krav och förväntningar. Och det går att vara instruktiv och tydlig utan att vara auktoritär.

– Som chef lärde jag mig att ställa några checkfrågor till medarbetare i samband med att jag delade ut ett uppdrag: Vad är det första du kommer att göra och vad gör du sedan? På svaren jag fick märkte jag ju om medarbetaren hade tillräcklig kunskap eller kände sig osäker. Jag kunde också ställa frågan direkt: Vilka instruktioner och vilket stöd vill du ha av mig inför den här uppgiften?

Leif Klockare kallar det för frågandets makt.

– Om jag i mitt ledarskap använder frågor i stället för påståenden, blir jag mer lyhörd för vilka förmågor mina medarbetare har att genomföra en uppgift.

  • Litar du på dina medarbetare när de arbetar hemifrån? Testa med hjälp av Tillitskompassen.
  • Den outnyttjade öppenhets- och tillitsspiralen finns som två föreläsningar i digitalt format som du hittar på sidan för Webbinarier.