Fler nyheter
Nyhet 14 oktober 2021

Axfoods Klas Balkow vinner priset Hållbart ledarskap

Stort grattis till Klas Balkow, vd och koncernchef på Axfood, som utsetts till vinnare av priset Hållbart ledarskap. Priset delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och Ledarna ingår i juryn.
Klas Balkow, vd och koncernchef, Axfood.

Axfood jobbar för att alla ska ha råd med hållbar mat

Priset Hållbart ledarskap tilldelas personer som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Juryns motivering:

Årets vinnare har ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor och integrerar dessa i den dagliga verksamheten. Hen ser hållbarhet som en möjlighet och inte ett hinder och bidrar till att utveckla branschen i hållbar riktning. Hen räds inte för att ta ställning och att vara en positiv samhällskraft.

Vinnaren har ett trovärdigt och ärligt ledarskap och visar genom sin förståelse för hållbarhetsfrågorna mod och bidrar därmed starkt till företagets utveckling. Genom ett tydligt ställningstagande för hållbarhetsfrågorna och transparens kring centrala målkonflikter underlättar hen för medarbetare runt om i organisationen att ta hållbarhetsarbetet vidare till nästa nivå.

Ledarnas representant i juryn, ekonomichef Kati Almqvist, säger så här om vinnaren och arbetet i juryn:

– Att välja en av de tre mycket starka slutkandidaterna krävde långa och ingående möten och diskussioner. Alla tre har ambitiösa visioner och förmågan att driva omställning. Det fanns ett antal parametrar som gjorde att priset gick till Klas Balkow. Bland annat hans arbete med att integrera hållbarhetsfrågorna i den dagliga verksamheten och skapa engagemang. Han räds inte heller att vara transparent kring de målkonflikter som uppstår och uppvisar ett trovärdigt och ärligt ledarskap.

Läs mer